Sanatorium na NFZ nie jest bezpłatne. Dorosły kuracjusz korzystający z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego - trwa 21 dni lub  rehabilitacjiw szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni, ponosi bowiem częściowo koszty wyżywienia i zakwaterowania. Określa je minister zdrowia w rozporządzeniu  w zależności od okresu rozliczeniowego oraz standardu pokoju. Obecnie stawki wahają się od 40,9 zł do 10,6 zł. Wkrótce z powodu inflacji wzrosną o 5 proc. To już druga podwyżka w krótkim czasie, ostatnia była w 2021 roku.

 

Jest inflacja, wzrastają opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium na NFZ

Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Na zgłaszanie uwag jest siedem dni. Zgodnie z nim odpłatność za jeden dzień za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie o 5 proc. Jak bowiem czytamy w Ocenie Skutków Regulacji finansowanie przez kuracjuszy częściowych kosztów podlega waloryzacji o sumę wartości zmian średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli w kolejnym roku lub kolejnych latach, licząc od ostatniej waloryzacji, zmiana lub suma zmian tego wskaźnika przekroczy poziom 5 proc. A zgodnie z Komunikatem prezesa GUS z  14 stycznia 2022 r.  inflacja w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wyniosła 5,1 proc., co oznacza, że od ostatniej zmiany, która nastąpiła w 2021 roku 5 proc. próg został przekroczony.

WZÓR DOKUMENTU: Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym >

- W związku z powyższym odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym wzrośnie łącznie za 21 dniowy turnus od 10,50 zł – 42,00 zł – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Co roku z leczenia na NFZ korzysta ok. 405,7 tys. kuracjuszy, do wyboru mają około 138 świadczeniodawców. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ile dokładnie wzrosną stawki

Zgodnie z rozporządzeniem odpłatność zależy od okresu pobyty, niższa jest 1 października do 30 kwietnia (sezon niski), a wyższa od 1 maja do 30 września (sezon wysoki)oraz rodzaju zakwaterowania. Zgodnie z projektem opłata wzrośnie w:

  • pokoju jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym:  z 31 zł do 32,6 zł (sezon niski)  oraz z 38,9 zł do 40,9 zł  (sezon wysoki)
  • pokoju jednoosobowy w studiu: z 24,8 zł do 26,1 zł (sezon niski)  oraz z 38,9 zł do 40,9 zł sezon wysoki)
  • pokoju jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: z 23,7 zł do 24,9 zł  (sezon niski)  oraz z 31,6 zł do 33,2 zł (sezon wysoki)
  • pokoju  dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: z 18,6 zł do 19,5 zł (sezon niski)  oraz z 26 zł do 27,3 zł ( sezon wysoki)
  • pokoju dwuosobowy w studiu: 15,7 zł do 16,5 zł (sezon niski)  oraz z 23,7 zł do 24,9 zł (sezon wysoki)
  • pokoju dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: z 13,5 zł do 14,2 zł (sezon niski)  oraz z 18,6 zł do 19,5 zł (sezon wysoki)
  • pokoju wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: z 11,9 zł do 12,5 zł (sezon niski)  oraz z 14,1 zł do 14,8 zł (sezon wysoki)
  • pokoju wieloosobowy w studiu: z 11,3 zł do 11,9 zł (sezon niski)  oraz z 12,9 zł do 13,6 zł (sezon wysoki)
  • pokoju wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: z 10,1 zł do 10,6 zł (sezon niski)  oraz z 11,3  zł do 11,9 zł (sezon wysoki).