Prezes NFZ opublikował zarządzenie nr 129/2018/DEF zmieniające zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Dokument wydłuża do dnia 21 grudnia 2018 r. terminu na złożenie przez uprawnionego świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ wniosku o udzielenie dofinansowania.

Przypomnijmy, że wcześniej specjaliści mieli czas do 15 grudnia, by ubiegać się o dofinansowanie. O przyznaniu pieniędzy decyduje kolejność zgłoszeń. Zatem kto pierwszy, ten lepszy.

Lekarze rodzinni mogą ubiegać się o dofinansowanie części wydatków poniesionych na: zakup urządzeń informatycznych, oprogramowanie oraz zwrot części kosztów niezbędnego szkolenia, które związane jest z informatyzacją.

 

Lekarze rodzinni zaczęli wyścig po dotacje na komputery czytaj tutaj>>

 


Co można dofinansować

Dofinansowanie może zostać przyznane na nie więcej niż czterech lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w jednym miejscu udzielania świadczeń. W przypadku przychodni  udzielających świadczeń w więcej niż jednym miejscu, mogą one otrzymać dofinansowanie na nie więcej niż cztery miejsca udzielania świadczeń.

Kwota dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 65 proc. poniesionych wydatków bez podatku VAT w całym 2018 r.

Jeden lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł otrzymać 3,5 tys. zł dofinansowania. Maksymalne dofinansowanie dla jednego podmiotu może wynieść 36 tys. zł. (chodzi o dofinansowanie na cztery lokalizacje, gdy w każdej z nich przyjmuje czterech lekarzy rodzinnych).

Wysokość dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy jest uzależniona wprost proporcjonalnie od liczby lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie.Wybór realizatorów POZ Plus. Komentarz praktyczny czytaj tutaj>>
 

 

50 mln zł do podziału

Przypomnijmy, że aby zachęcić lekarzy rodzinnych do wystawiania e-zwolnień, które mają być obowiązkowe od 1 grudnia 2018 r., minister zdrowia przeznaczył 50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem komputerów i oprogramowania w POZ.

Wcześniej dyrektor oddziału miał w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku wydać decyzję, ale to zarządzenie skróciło decyzję do 7 dni. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania ma potrwać do 31 grudnia 2018 r.