Zgodnie z ustawą z dnia 24 października o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r., ma być wolny od pracy.

Sejm zdecydował, że 12 listopada wolny także dla handlu czytaj tutaj>>

Od tej zasady projekt przewiduje wyjątek. Szpitale oraz przychodnie specjalistyczne (tzw. ambulatoryjna opieka zdrowotna), które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem zdrowia, mają przyjmować pacjentów według zaplanowanej na ten dzień kolejności.

- W moim szpitalu wszyscy i personel medyczny, i administracja przychodzi 12 listopada do pracy. Przyjmujemy pacjentów i operujemy zgodnie z planem - mówi Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. Orłowskiego w Warszawie. - Odbierzemy sobie za ten dzień wolne w jakiś inny dzień. 

Święto obniży wymiar czasu

Adwokat Joanna Kaleta, specjalizująca się prawie pracy, podkreśla, że Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej obniży obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy. To oznacza, że 12 listopada 2018 r. będą mogły wykonywać pracę osoby zatrudnione w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Pozostali pracownicy (administracji, działów technicznych, sprzedaży) powinni mieć tego dnia wolne.

Czy administracyjni pracownicy SPZOZ muszą być obecni w pracy 12 listopada 2018 r.? czytaj tutaj>>
 

Kaleta podkreśla, że dzień 12 listopada będzie miał charakter świąteczny. Dlatego też przypadające 12 listopada 2018 r. święto, podobnie jak pozostałe święta przypadające w innym dniu niż niedziela, obniży obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji tego w listopadzie wymiar czasu pracy pracowników wynosić będzie 160 godz., zamiast 168 godz., a liczba dni pracy ulegnie zmniejszeniu do 20.

 


Praca rozliczona jak w święta

Zdaniem ekspertów praca wykonywana przez pracowników w tym dniu powinna być rozliczona na takich samych zasadach, jak praca wykonywana w inne wskazane w ustawie święta.

Joanna Kaleta podkreśla, że pracownicy podmiotów leczniczych zatrudnieni tego dnia będą mieli prawo do przewidzianych w art. 99 ustawy o działalności leczniczej, dodatków, tj. dodatku za pracę w porze dziennej w niedziele i święta w wysokości 45 proc. stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

Przysługuje im wolny dzień

Ponadto przysługiwać im będzie przewidziana w Kodeksie pracy rekompensata z tytułu pracy w święto.

Zgodnie bowiem z art. 151(11) ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w święto pracodawca obowiązany jest w pierwszej kolejności zapewnić inny dzień wolny od pracy. Dzień wolny od pracy w zamian za pracę w święto pracodawca powinien wyznaczyć w ciągu okresu rozliczeniowego.

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości udzielenia pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w święto, zobowiązany jest wypłacić, oprócz normalnego wynagrodzenia, także 100% dodatek za każdą godzinę pracy w tym dniu.

Wolne 12 listopada to problem dla branży transportowej czytaj tutaj>>

Dzień wolny się należy

Zdaniem radców prawnych Naczelnej Rady Lekarskiej dzień wolny za pracę 12 listopada powinien być przyznany do końca okresu rozliczeniowego obowiązującego w danym zakładzie pracy. Jeśli wykorzystanie dnia wolnego w terminie do końca okresu rozliczeniowego nie będzie możliwe, to dopiero wówczas pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi wynagrodzenie z dodatkiem wynoszącym 100% za każdą godzinę pracy (co wynika z art. 1 51 11 S 3 Kodeksu Pracy).

Radcy prawni NRL podkreślają, że w razie gdyby pracodawca udzielił jednak dnia wolnego za pracę w dniu 12 listopada, to pracownik będzie miał prawo jedynie do normalnego wynagrodzenia jak za pracę w dzień powszedni, ponieważ ani ustawa z dnia 26 października 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ani Kodeks Pracy nie przewidują w takiej sytuacji prawa do zwiększonego wynagrodzenia.

MZ: 12 listopada świadczenia medyczne według planu czytaj tutaj>>
 

Gdzie pacjent ma szukać pomocy?

Według zapisów ustawy, 12 listopada mają być udzielane jak w dni powszednie świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w przychodniach specjalistycznych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniało w komunikacie w tej sprawie, że chodzi o wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji, według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

Według informacji resortu tego dnia zamknięte mogą być przychodnie lekarzy rodzinnych (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno-epidemiologicznych.

„W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” – podkreśla w komunikacie MZ.

Jak zaplanowane wizyty, mają pracować

Zespół radców prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśla, że w  podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które są szpitalami lub udzielają świadczeń ambulatoryjnych finansowanych ze środków publicznych, świadczenia zdrowotne powinny być w tym dniu udzielane, co wymaga obecności w pracy personelu medycznego, w tym lekarzy.

Zdaniem radców prawnych NRL na gruncie tego przepisu nie jest jednoznacznie przesądzone, które podmioty lecznicze będą w tym dniu pracowały, należy przyjąć, że nie chodzi o wszystkie podmioty, które mają kontrakt z NFZ, ale jedynie te, które na dzień 12 listopada mają uprzednio zaplanowane wizyty pacjentów.