W czwartek późno w nocy zostało opublikowane zarządzenie prezesa NFZ (nr 120/2018/DSOZ) w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Gwarantuje ono lekarzom rodzinnym dwie ważne zmiany w finansowaniu świadczeń: 

  1. wzrost finansowania świadczeń lekarza poz dla populacji w grupie wiekowej 40-65 r.ż.
  2. rozłożony w czasie wzrost bazowej stawki kapitacyjnej w zakresie lekarza poz.

Z dokumentu wynika, że roczna stawka kapitacyjna (stawka, którą lekarz dostaje na pacjenta) od 1 listpada 2018 r. będzie wynosić 154,20 zł, od 1 czerwca 2019 r. - 156,60, a a od 1 października 159 zł.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dostaną także więcej pieniędzy za każdego zapisanego do nich pacjenta w wieku 40-65 lat. Ta zmiana wynika z podniesienia od 1 września 2018 r. współczynnika dla tej populacji do 1,32. (o ten współczynnik jest korygowana stawka kapitacyjna za każdego pacjenta zadeklarowanego do lekarza poz w określonej grupie wiekowej).

Przypomijmy, że obecne czasowe umowy z większością lekarzy rodzinnych kończą się 30 listopada. W środę wieczorem NFZ podał, że udało się wynegocjować warunki porozumienia z Porozumieniem Zielonogórskim (PZ), ale nie podał szczegółów. Lekarze rodzinni mają podpisać aneksy, które będą obowiązywać do końca 2019 roku.

Marek Twardowski, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreślał, że podpisanie porozumienia odbyło się po długich negocjacjach. Podał, że udało się na nich ustalić konsensus dotyczący finansowania POZ, jak i współpracy dotyczącej e-zdrowia.

Lekarze rodzinni przedłużają umowy tylko na dwa miesiące czytaj tutaj>>

-  Ustaliliśmy, że od 1 września br. zostanie podniesiony współczynnik w przedziale 40-65. Ta zmiana związana jest z podwyżkami dla pielęgniarek, na które zabrakło nam pieniędzy – mówi Twardowski. – O 1 listopada br. podwyższona zostanie także stawka kapitacyjna i będzie ona także stopniowo podwyższana w 2019 r. Ten wzrost jest związany z nowymi obowiązkami, które nakładane są na lekarzy rodzinnych m.in. w związku z informatyzacją służy zdrowia i wprowadzenia np.: e-zwolnień i e-recepty.

Przypomnijmy, że w toku ostatnich negocjacji prowadzonych we wrześniu br., ustalono wzrost współczynników w przedziałach do 6 roku życia z 2,4 do 2,7 i 65 plus z 2,4 też do 2,7.

Lekarze zaczną wystawiać e-zwolnienia

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, podkreślał, że dla niego ważne jest, że w toku porozumienia strony postanowiły zgodnie współpracować, szczególnie na poziomie regionalnym przy wsparciu personelu medycznego w skutecznym wdrażaniu e-zdrowia, w tym e-ZLA, e-recepty i e-skierowania.

Cieszyński: E-skierowania na rehabilitację na razie lekarz nie wystawi czytaj tutaj>>

- To porozumienie to ważny element dalszej informatyzacji ochrony zdrowia – mówi wiceminister Janusz Cieszyński. – Zakłada ono współpracę przy różnych rozwiązaniach związanych z kolejnymi elementami e-zdrowia, w tym także ze zwolnieniem elektronicznym.

Nieoficjalnie wiadomo, że lekarze rodzinni zobowiązali się, że będą od 29 listopada br. wystawiać e-zwolnienia, jeśli mają do tego odpowiedni sprzęt, a jeśli nie, to będą starali się, by kupić komputery i oprogramowanie, by stopniowo coraz więcej placówek było w stanie wystawiać e-zwolnienia. Przypomnijmy, że zwolnienie tylko w wersji elektronicznej ma być obowiązkowo wystawiane już od 1 grudnia br.

Lekarze: Zamiast e-zwolnień wystawimy swoje druki czytaj tutaj>>

 


Dostaną większe pieniądze

W toku negocjacji ustalono także, lekarze rodzinni należący do PZ zaczną składać wnioski o dofinansowanie sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do praktyk lekarza rodzinnego. Choć wnioski można składać już od kilkunastu dni, lekarze z PZ solidarnie o takie dofinansowanie się nie starali. Teraz mają zacząć składać wnioski.

Do wydania na ten cel jest 50 ml zł. Wnioski można składać tylko do 15 grudnia br.

Lekarze rodzinni zaczęli wyścig po dotacje na komputery czytaj tutaj>>

Więcej środków na POZ

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w czwartek w Łodzi, odnosząc się do aneksowania umów z częścią lekarzy rodzinnych powiedział dziennikarzom, że wszystko będzie funkcjonowało tak jak powinno, pacjenci w spokoju mogą przychodzić i się leczyć.

NFZ i MZ zapewniały, że właściwe zabezpieczenie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podawano, że w planie finansowym na rok 2019 na świadczenia POZ zabezpieczono 11,1 mld zł, a także, że od 2014 r. finansowanie świadczeń w POZ wzrosło o prawie 3,5 mld. zł. W 2015 roku był to wzrost o 1,1 mld zł, w 2016 o 690 mln zł, w 2017 o kolejne 718 mln zł, w 2018 o ok. 937 mln zł.