Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski w poniedziałek w trakcie Obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ministerstwie Zdrowia razem z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położonym odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia. Resort przy okazji tej uroczystości podał, że rośnie liczba pielęgniarek i położnych. Na koniec 2018 r. w porównaniu do 2014 r. było o 13 417 więcej aktywnych zawodowo pielęgniarek i o 2891 więcej aktywnych zawodowy położnych. W ocenie ministerstwa tak stało się dzięki podniesieniu wynagrodzeń oraz poprawie warunków pracy m.in.: poprzez wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia.

Sprawdź: Czy pielęgniarce instrumentariuszce wykonującej zawód w ramach działalności gospodarczej należy się dodatek do pensji? >

Według danych Ministerstwa w 2018 r. było 233 012 pracujących pielęgniarek, a w 2013 r. - 216 851.


Pielęgniarki nadal nie dostały obiecanych podwyżek - czytaj tutaj>>

 

Zbigniew Góral, Dorota Karkowska, Tomasz Adam Karkowski

Sprawdź  
POLECAMY

Wcześniej 30 proc. absolwentek nie chciało pracować w zawodzie

Minister Łukasz Szumowski podkreślił wyjątkową rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia oraz podsumował działania podejmowane przez resort na rzecz tych środowisk. – Staramy się wspólnie z samorządem i związkami poprawiać sytuację pielęgniarek i położnych. Są już pierwsze efekty naszych wspólnych działań, pierwszy raz w historii 100 proc. absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa odebrało prawo wykonywania zawodu - podał Szumowski.

Zobacz: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek w świetle nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej >

Przypomnijmy, że w poprzednich latach aż 30 proc. absolwentek nie odbierało prawa wykonywania zawodu i nie zaczynało pracy w swoim zawodzie.

Coraz więcej uczelni chce uczyć pielęgniarki, ale nadal są ogromne braki - czytaj tutaj>>

 

20 nowych kierunków kształci pielęgniarki

Resort podał, że kształci się coraz więcej pielęgniarek i położnych. Otworzono kierunki pielęgniarskie na dodatkowych 20 uczelniach. W roku akademickim 2018-2019 na kierunkach pielęgniarskich kształciło się 6663 pielęgniarek i położnych, a w latach 2014-2015 - 5431.

Na dofinansowanie specjalizacji przekazano 9 mln zł, czyli o jeden milion więcej niż w 2018 r.

Zobacz: Bezpieczeństwo i higiena pracy pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą >

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas mówiła, że trzeba postawić na wzrost liczby kadry medycznej i na przygotowanie do zawodu. - Moim marzeniem było mieć partnerów do dialogu, doczekać czasów, w których pielęgniarki i położne będą traktowane podmiotowo, a nie przedmiotowo. Udało nam się osiągnąć dobry dialog, za co w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych chciałam podziękować. Zbudowaliśmy strategię pielęgniarstwa i położnictwa, to jest dobry początek drogi – mówiła Zofia Małas.

Zobacz: Coaching w pielęgniarstwie >