Planowana jest kolejna nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ma ona ułatwić życie pacjentom i tam, gdzie się da, umożliwić weryfikację uprawnień przez internet, zamiast wizyt w oddziale NFZ.

- Najważniejszą zmianą będzie dostosowanie przepisów do elektronicznego potwierdzania prawa do otrzymania wyrobu oraz usunięcie konieczności potwierdzania go przy odbiorze wyrobu w przypadku wyrobów, które nie są dostępne od ręki – mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Teraz jest tak, że przy zleceniu na wyroby medyczne uprawnienia pacjenta trzeba potwierdzić kilka razy. Pierwszy raz robi to lekarz lub pielęgniarka, gdy sprawdza, czy pacjent jest ubezpieczony. Potem zlecenie potwierdzane jest w oddziale NFZ, a po raz trzeci weryfikuje się je w aptece lub sklepie z wyrobami medycznymi.

Za takie wyroby uważa się m.in. pieluchomajki, jak i protezy kończyn dolnych i górnych po amputacji, ortezy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne, korekcyjne soczewki okularowe, aparaty słuchowe, cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych czy też zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych oraz protezy piersi i peruki (dla pacjentów onkologicznych). 

Polityka compliance stoi na straży wizerunku jednostki ochrony zdrowia czytaj tutaj>>

Zwłaszcza weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń w chwili wydania wyrobu medycznego dla osób niepełnosprawnych jest uciążliwa. Od momentu przyjęcia zlecenia do realizacji może upłynąć dłuższy czas i to utrudnia życie.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, sprzedawca wyrobów medycznych będzie mógł sam zweryfikować uprawnienia, ale równocześnie dzięki systemowi informatycznemu, NFZ będzie miał możliwość zablokowania wydania wyrobów w razie próby nadużycia.

Klasyfikacja wyrobów medycznych czytaj tutaj>>
 

Zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej musi być działaniem systemowym czytaj tutaj>>

 


Jak będą weryfikować zlecenia

Celem projektu ustawy jest przesądzenie w przepisach prawa, że weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń następować będzie zawsze w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji.

Jak podaje resort z dniem wejścia w życie zmian, weryfikacja uprawnień w przypadku tych zleceń następować będzie w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji, a oryginały zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, świadczeniodawca będzie mógł przesyłać już w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia. 

Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej, współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami podkreśla, że projektowane zmiany są pozytywne. Jednak podkreśla, że ułatwiona weryfikacja uprawnień będzie na razie się odbywać tylko w ramach pilotażu.

 - Sam pomysł ułatwienia realizacji zleceń na wyroby medyczne jest sensowny. Oczywiście zakładam, że w miarę jak wprowadzanie tych zmian będzie realizowane bezproblemowo, powinno być rozszerzone na całą Polskę – mówi Kubicki.

Definicja wyrobów medycznych. Komentarz praktyczny czytaj tutaj>>
 

12 miesięcy od wystawienia

Zgodnie z nowymi przepisami weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta będą dokonywane przez NFZ na etapie wystawiania zlecenia oraz na etapie jego przyjęcia do realizacji.

Ponadto, proponuje się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Kluczowy bowiem dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji. Wskazuje się również, że podmiotem właściwym w relacji świadczeniodawca – NFZ, za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych, jest NFZ, a nie jego oddziały wojewódzkie.

Compliance - lepiej zapobiegać nieprawidłowościom niż usuwać skutki czytaj tutaj>>

 


Zmiana zwiększy jasność przepisów

Natalia Łojko, radca prawny z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński podkreśla, że nie opublikowano jeszcze projektu zawierającego konkretne przepisy, a mowa na razie jest jedynie o założeniach, a to utrudnia dyskusję, bo ważne są szczegóły proponowanych zmian.

- To, co można na pewno powiedzieć na tym etapie, to że zmiana zwiększy jasność co do uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych, co oczywiście przekłada się na prawo do uzyskania wyrobu na zlecenie z refundacją - podkreśla Łojko. - W świetle obecnych przepisów weryfikacja uprawnienia przez NFZ następuje już po przyjęciu zlecenia do realizacji – na etapie realizacji zlecenia, a przed wydaniem wyrobu pacjentowi. Proponowana zmiana ma doprowadzić do tego, że weryfikacja uprawnień pacjenta przez NFZ będzie następowała wraz z weryfikację zlecenia – tj. w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji. Podmioty realizujące zlecenia, ale też pacjenci uzyskają większą pewność prawną w tym zakresie.