Dodatkowe przywileje daje imustawa wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej,usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Bez skierowania do specjalistów

Regulacja przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych takich jak wózki inwalidzkie, cewniki, protezy. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach.

Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ustawa stanowi, że zniesione zostaną limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Kiedy przyjęcie "poza kolejnością"?

Oznaczać to będzie, że placówka medyczna powinna udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy nie jest to możliwe wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.

 

Świadczenie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (przychodni) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Nowe przywileje tylko przy znacznej niepełnosprawności

 

Ważne jest też to, że te dodatkowe przywileje przysługują tylko osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dlatego niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wydają je wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz MON, MSWiA, ZUS i KRUS.