Dodatkowe przywieleje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności daje ustawa wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Regulacja przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych takich jak wózki inwalidzkie, cewniki, ortezy. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mają także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach.

Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ustawa stanowi, że zniesione zostaną limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca, jakie korzyści daje pacjentom.

1. Co oznacza, że pacjent musi być przyjęty "poza kolejnością".

To oznacza, że placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących.

Świadczenie w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (przychodni) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

2. Ważne jest to, że te dodatkowe przywieleje przysługują tylko osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dlatego niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Kto wydaje orzecznie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz MON, MSWiA, ZUS i KRUS. 

4. Co ma zrobić pacjent, żeby skorzystać z rehabilitacji bez limitu?

Pacjent musi pójść do placówki, która ma fizjoterapię i realizuje ją w ramach kontraktu z NFZ. Jest ich w Polsce ponad 5,5 tys. Adresy takich ośrodków można znaleźć na stronie wojewódzkich oddziałów NFZ, ale można też je otrzymać dzwoniąc na infolinię. Numery telefonów znajdziemy tutaj http://www.nfz.gov.pl/kontakt/infolinie-nfz/.

 5. Jakie dokumenty musi pacjent przedstawić, by otrzymać rehabilitację bez limitu?

Musi pokazać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dokumentacje medyczną. Na tej podstawie jest umawiany - w trybie uprzywilejowanym - na konsultację fizjoterapeutyczną lub na konsultację do poradni rehabilitacyjnej. W razie potrzeby jest umawiana wizyta domowa. 

6. Co to znaczy, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności umówią się do specjalisty poza kolejnością?

Pacjent w trybie uprzywilejowanym umawia się do odpowiedniego lekarza specjalisty, ale tylko w przychodni, która ma kontrakt z NFZ. Nie musi mieć skierowania. 

7. Kiedy kończy się rehabilitacja skoro jest bez limitu?

Lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjenta i kieruje go do szpitala na leczenie w trybie stacjonarnym lub do ośrodka fizjoterapii. W ośrodku fizjoterapii jest układany harmonogram zabiegów, które może realizować w trybie ambulatoryjnym lub domowym.

Po zaplanowanej terapii lekarz rehabilitacji lub fizjoterapeuta ocenia efekty leczenia i podejmuje decyzję co do dlaszego planu leczenia np: kolejnych zabiegach lub zakończeniu terapii.  

Źródło: NFZ i MZ