Wojewoda pomorski nałożył właśnie na kolejne placówki zdrowotne obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa na Pomorzu.

Stan podwyższonej gotowości wprowadzono w Szpitalu Puckim, Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, Szpitalu Miejskim w Miastku, Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz Szpitalach Tczewskich.

Stan podwyższonej konieczności, do którego wojewodzie pozwala zmobilizować szpitale specustawa o koronawirusie, oznacza w praktyce, że placówki medyczne:

  • muszą poszerzyć bazę łóżkową
  • wstrzymać zaplanowane wcześniej przyjęcia i przyjmować wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • zabezpieczyć personel medyczny tak aby pozostawał on w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
  • być przygotowanym  do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Ponadto, stan podwyższonej gotowości bez konieczności wstrzymania ostrych przyjęć, wprowadzono też w Pomorskim Centrum Toksykologii w Gdańsku.

Szpitale ograniczają zaplanowane zabiegi w województwie pomorskim

Już wcześniej stan podwyższonej gotowości wojewoda zarządził w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku i w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie,w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, w Szpitalu Specjalistycznym w Ustce.

Dodatkowo w czterech gdańskich placówkach w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA, Copernicus Podmiocie Leczniczym sp. z o.o., Szpitalu Marynarki Wojennej i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym obowiązuje gotowość oddelegowania personelu medycznego do Szpitala Zakaźnego w Gdańsku i CMMiT w Gdyni. Spec ustawa dotycząca koronawirusa pozwala także wojewodzie zaangażować prywatne placówki medyczne w walkę z koronawirusem.

- Rząd i wojewodowie podejmują bardzo dobre kroki. Zabezpieczają nas na wypadek większej epidemii. Dla osób chorych na koronawirusa lub podejrzanych o jego wystąpienie, powinny być wydzielone faktycznie oddzielne szpitale. Tak aby te osoby nie miały styczności z pacjentami o innych przypadłościach. Także tych po operacjach, którzy są narażeni na wszelkie zakażenia - mówi dr Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. ochrony zdrowia Uczelni Łazarskiego.Jego zdaniem  rząd i szpitale powinni się zwłaszcza skupić na koncentracji sił anestezjologów gdyż pacjenci z koronawirusem są hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii, gdzie zapewniany jest im dostęp do zastępczej terapii oddechowej.

Ograniczone przyjęcia pacjentów są dobrym posunięciem

Odwoływanie zabiegów planowych może zmusić pacjentów do dłuższego oczekiwania, do wydłużenia się kolejek- Ale w tej sytuacji, to bardzo dobre posunięcie rządu. Pacjentów trzeba poinformować o tym, że ich operacja zostaje przesunięta - mówi Jarosław Fedorowski, prezes Federacji Szpitali

 


Na Pomorzu, w grupie placówek postawionych w stan podwyższonej gotowości są także dwie pomorskie Stacje Pogotowia Ratunkowego - w Słupsku oraz Gdańsku przy ul. Elizy Orzeszkowej. Oznacza to obowiązek uruchomienia na terenie woj. pomorskiego trzech dodatkowych, podstawowych zespołów ratownictwa medycznego przeznaczonych do transportowania pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Szpitale ograniczają zaplanowane zabiegi w województwie łódzkim

Działania podjął też wojewoda łódzki. W drodze decyzji administracyjnej nałożył na niżej wymienione podmioty lecznicze obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.  Takie wytyczne dostał Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Szpital Powiatowy w Radomsku, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Szpital Wojewódzki im. Prym. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Szpitale ograniczają zaplanowane zabiegi w województwie lubuskim

W stan wyższej konieczności zostały też postawione szpitale w woj. lubuskim m.in. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., Nowy Szpital w Szprotawie, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

 Także duży Szpital Uniwersytecki w Krakowie wstrzymuje od środy do odwołania przyjęcia planowe na oddziały zabiegowe i zachowawcze jak również planowe porady w poradniach z powodu zagrożenia koronawirusem. Decyzja ta nie dotyczy pacjentów onkologicznych oraz przyjęć pilnych.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka szpitala Maria Włodkowska, decyzja o zawieszeniu planowych przyjęć wynika także ze znaczącego ograniczenia dostępu do środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Placówka – wyjaśniła – posiada zapasy tego typu wyposażenia, ale obawia się perturbacji w dostawach.