Aktualnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają dopuszczenie do obrotu szczepionek w opakowaniach obcojęzycznych oraz z ulotkami informacyjnymi w językach obcych, w sytuacji wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19. Brak unormowań prawnych może stwarzać barierę dla dostępności szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Polsce. Zagraniczni producenci szczepionek mogą zrezygnować z realizowania dostaw, gdyż będzie się to wiązało z dodatkowymi nakładami związanymi z koniecznością zapewnienia polskojęzycznych informacji na opakowaniach i ulotkach. Dlatego resort znowelizuje prawo farmaceutyczne

Proponuje zmianę art. 4c ustawy tak, aby  rozszerzyć o szczepionki katalog produktów, w stosunku do których prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych może wyrazić czasową zgodę na odstąpienie od umieszczania na opakowaniu i ulotce niektórych danych szczególnych lub sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim w całości lub części. Projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.