W miniony czwartek odbyło się nadzwyczajne spotkanie interesariuszy w ochronie zdrowia – przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i samorządów terytorialnych, organizacji pracowników ochrony zdrowia, pracodawców i menedżerów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz organizacji pacjenckich. Tematem była aktualna sytuacja finansowa i kadrowa systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Podczas spotkania przedstawiono również główne cele akcji „Zdrowa praca”.

- To pierwsze tego typu spotkanie w tak szerokim i zróżnicowanym gronie. Uczestnicy przedstawili dane związane z kadrami i wynagrodzeniami oraz finansowaniem placówek ochrony zdrowia, w tym szpitali, aby stworzyć kompleksowy materiał, ukazujący rzeczywisty obraz opieki zdrowotnej w Polsce - powiedział otwierając dyskusję Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak poinformowano po spotkaniu, pierwsze wnioski, podpisane przez wszystkich obecnych na nim przedstawicieli samorządów, związków i organizacji, będą upublicznione w przyszłym tygodniu wraz z listem otwartym do prezydenta RP, premiera oraz liderów partii politycznych.

Czytaj: W pogotowiu problemy z kadrą jak w szpitalach>>