Pytanie
 
Kto powinien wchodzić w skład konsylium w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej?
Czy wystarczy, że jeden z wymienionych specjalistów będzie w składzie konsylium, np. specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej?
 
Odpowiedź

Zgodnie z postanowieniami § 4a ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi rozporządzenia ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - dalej r.ś.g., zmienionym rozporządzeniem ministra zdrowia z 20 października 2014 roku. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, członkiem konsylium powinien być specjalista z zakresu medycyny nuklearnej. 
 

Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 4a ust. 1 pkt 1 lit. a r.ś.g., w skład konsylium w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej wchodzi lekarze o następujących specjalnościach:
1) onkologii klinicznej, względnie onkologii i hematologii dziecięcej w przypadku leczenia dzieci,
2) medycyny nuklearnej,
3) alternatywnie: chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu, względnie, w przypadku leczenia dzieci - chirurgii dziecięcej,
4) rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

Przepis § 4a ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugi r.ś.g. wskazuje, że członkiem konsylium ma być specjalista radioterapii lub radioterapii onkologicznej, natomiast w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej specjalista medycyny nuklearnej (sformułowanie po myślniku odnosi się wyłącznie do specjalisty z zakresu medycyny nuklearnej, który jest wymieniony po specjalistach z zakresu radioterapii po słowie "albo").
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Kontrolę NFZ może przyjąć także osoba upoważniona >>>

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>

Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych>>>     

 
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.