Samorząd wydał swój apel w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad obywatelskim projektem ustawy przewidującym zniesienie obowiązku szczepień ochronnych. 

w czwartek 4 października większość sejmowa była za tym, by rozpocząć prace nad obywatelskim projektem ustawy, która likwiduje obowiązek szczepień ochronnych, pozostawiając decyzję w tej sprawie rodzicom. 

Za procedowaniem głosowało 252 posłów, 158 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Wśród posłow PiS za dalszym procedowaniem głosowało 211 posłów, przeciwny był tylko jeden Michał Cieślak.  W PO przeciw dalszemu zajmowaniu się tym projektem było 122  osób, a za 4 osoby. Projekt poparło 18 posłów Kukiz 15, a 21 posłów Nowoczenej było przeciwnych dlaszemu procedowaniu.

Wśród posłow lekarzy, którzy głosowali za tym, by skierować projekt do dlaszych prac w komisji byli: Andrzej Sośnierz, Tomasz Latos, Alicja Kaczorowska, Krzysztof Ostrowski, Grzegorz Raczak.

 

Projekt, który stważa zagrożenie

Za tym, by utrzymać w Polsce obowiązkowe szczepienia ochronne wypowiedziało się już wiele organizacji i osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, w tym m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Lekarska.

Negatywne stanowisko wobec projektu ustawy zajęła już także Rada Ministrów. 

Szczepionka przeciwko grypie tańsza dla seniora, ale lekarze nie chcą jej podać czytaj tutaj>>
W ocenie samorządu lekarskiego przewidziane w obywatelskim projekcie rozwiązania legislacyjne w zakresie szczepień ochronnych będą negatywnie oddziaływały na odporność całej populacji. Szczepienia powinny być zawsze prowadzone w sposób wyprzedzający wystąpienie zachorowań, niewystarczające jest zatem zastępowanie powszechnego obowiązku szczepień doraźnymi szczepieniami w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Szczepienia a etyka lekarska

NRL podkreśla, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż poprzez szczepienia ochronne. Dlatego niepokój samorządu lekarskiego budzi narastająca w społeczeństwie tendencja do nieszczepienia wynikająca m.in. z nieprawdziwych informacji na temat korelacji szczepień z występowaniem chorób w wieku wczesnodziecięcym.

Samorząd lekarski podkreśla, że trudno jest mu bezczynnie przyglądać się temu, jak pozbawia się nas najskuteczniejszego sposobu w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi. Odejście od szczepień ochronnych byłoby niewybaczalnym błędem rzutującym niekorzystnie na zdrowie nas wszystkich, a także na przyszły stan zdrowotności całego społeczeństwa. Spadek liczby zaszczepionych do poziomu 80-85% sprawi, że dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane.

 


Jeszcze głębszy niepokój budzi fakt, że czasem głosy kwestionujące zasadność szczepień pochodzą od niektórych (nielicznych) przedstawicieli zawodów medycznych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina zatem wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, także tym, którzy sprawują funkcje publiczne, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarzy obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zakazuje zarazem propagowania postaw antyzdrowotnych.