RPP stoi na stanowisku, że pacjenci mają prawo do pierwszej kopii dokumentacji za darmo. Powołuje się na przepisy, które od 25 maja br. obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Zdaniem RPP w myśl art. 15 ust. 3 RODO administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Opinię Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat wydawania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej czytaj tutaj>>

Rzecznik zaznacza, że dostrzega potrzebę zabezpieczenia interesów pacjentów, a także podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności jeśli chodzi o praktyczny aspekt realizacji omawianego uprawnienia pacjentów, dlatego daje czas do 10 sierpnia 2018 r. na wysyłanie wątpliwości w tej spraewie na adres: rodo@rpp.gov.pl.

RPP podkreśla, że przekazane informacje posłużą do analizy wskazanego zagadnienia. O jej wynikach Rzecznik Praw Pacjenta ma poinformować w odrębnym komunikacie. Nie będą natomiast udzielane odpowiedzi na poszczególne pisma.

Rzecznik podkreśla, że docierają do niego wątpliwości pojawiające się na tle realizacji ww. przepisu RODO dotyczące udostępniania kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów w zakresie relacji tego przepisu z przepisami krajowymi normującymi prawo dostępu pacjentów do ich dokumentacji medycznej (chodzi o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

O tym, że szpitale nie wiedzą czy mają wydawać dokumentacje medyczną za darmo czytaj tutaj>>