Rozporządzenie stanowi m.in., że polscy obywatele, którzy znajdują się poza krajem, mogą wracać. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Oni nie będą musieli odbywać kwarantanny.

Czytaj: Polska zamyka granice przed cudzoziemcami>>
 

Ograniczenie obrotu środkami medycznymi

Rozporządzenie przewiduje, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. W przypadku gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń, przedsiębiorcy mają obowiązek - nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia – powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania.

Czytaj: Jest rozporządzenie o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego>>
 

Centra handlowe zamknięte

Rozporządzenie stanowi też, że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

 

Restauracje i kluby zamknięte, imprezy zakazane

W czasie stanu epidemicznego rozporządzenie ustanowiło zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.
Rozporządzenie wprowadziło także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness.
Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Zgromadzenia do 50 osób, także religijne

Rozporządzenie zakłada też czasowe ograniczenie "sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego". Ograniczenie to polega na "konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny". 
Rozporządzenie mówi też, o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, powyżej 50 osób.