Do konsultacji społecznych trafiły dwa projekty rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doprecyzowania zasad przyznawania kobietom ciężarnym bezpłatnych leków. Oba odnoszą się do rozwiązań zawartych w uchwalonej w kwietniu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Pierwszy projekt zamiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept umożliwia praktyczną realizację uprawnień wynikających z projektu. Przewiduje on mianowicie dodanie na recepcie dla kobiet w ciąży dodatkowego oznaczenia "C". Dzięki temu można będzie weryfikować to uprawnienie podczas realizacji recepty.

Czytaj w LEX: Zasady przepisywania bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży >

Bezpłatne leki finansowane z budżetu Państwa

Zaś drugi projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczy sposobu i trybu finansowania tych leków. Reguluje on kwestię przeprowadzania rozliczeń finansowych między prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia a właściwym ministrem do spraw zdrowia.  Bezpłatne leki dla ciężarnych będą finansowane z budżetu Państwa a nie środków Funduszu.

Czytaj w LEX: Teleporady - co można w ramach umowy z NFZ >

Dlatego też, prezes NFZ będzie musiał co miesiąc przekazywać ministrowi zdrowia sprawozdania z zapotrzebowania na leki. Zaś rząd na podstawie tego dokumentu uruchomi dotację dla NFZ i przekaże ją w ciągu 30 dni.

Założono też, że oba projekty wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, co jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia prac dostosowawczych przez NFZ.