Sprawa, którą zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi dotyczyła udostępnienia treści egzaminów lekarskich, które miały już miejsce. Wnioskodawca zarzucił organowi bezczynność, ponieważ odmówił on udostępnienia żądanych informacji. Uzasadniając swoje działanie wskazał, że ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (uzl) ogranicza dostęp do wnioskowanych danych.

 


Dyrektor nie udostępnił informacji 

Stowarzyszenie złożyło wniosek o udostępnienie pytań egzaminacyjnych z lekarskiego (LEK) i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego (LDEK) oraz państwowego egzaminu specjalizacyjnego z onkologii klinicznej (PES), które odbyły się w 2018 r. w sesji wiosennej i zimowej. Dyrektor centrum egzaminów medycznych odpowiedział pismem, w którym wskazał, że obecnie nie może udzielić żądanych informacji, ale zostaną one udostępnione na stronie internetowej po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminów. Taka odpowiedź nie usatysfakcjonowała wnioskodawcy, który postanowił złożyć skargę na bezczynność organu. W uzasadnieniu wskazał, że naruszono przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip).

Czytaj także: WSA: Dokumenty z konkursu na dyrektora podmiotu leczniczego są informacją publiczną >>>

Udostępnienie egzaminów po pięciu latach

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że żądana przez stowarzyszenie informacja jest informacją publiczną, do której udostępniania co do zasady organ jest zobowiązany. Jednakże w systemie prawa funkcjonuje także odrębna od ustawy o dostępie do informacji publicznej regulacja, która dotyczy treści wnioskowanych pytań egzaminacyjnych. Sąd wskazał, że chodzi o art. 14c ust. 3-5 i art. 16rc ust. 5-7 uzl. Przepisy te stanowią, że udostępnianiu na zasadach określonych w udip podlegają wyłącznie pytania testowe wraz z poprawnymi odpowiedziami wykorzystane na potrzeby LEK i LDEK, po upływie pięciu lat od dnia przeprowadzenia egzaminu. Ustawodawca przewidział też analogiczne zasady w kontekście pytań wykorzystywanych na potrzeby egzaminu specjalizacyjnego. WSA podkreślił, że regulacje te są przepisami szczególnymi, o których mowa w art. 1 ust. 2 udip, więc zastosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej było w tym zakresie wyłączone.

 

Odpowiedź organu wynikała z woli ustawodawcy

Stowarzyszenie widziało bezczynność organu w tym, że ograniczył dostępność do pytań egzaminacyjnych LEK, LDEK i PES. Jednakże zarzut ten okazał się bezpodstawny, ponieważ organ odpowiedział na wniosek po kilku dniach, zachowując termin z art. 14 ust. 2 udip. Natomiast sposób jego działania wynikał z woli ustawodawcy. Dlatego próba obarczenia organu skutkami ograniczenia dostępu do pytań egzaminacyjnych była pozbawiona zarówno podstaw faktycznych, jak i prawnych. Natomiast podnoszona przez stowarzyszenie niekonstytucyjność przepisów ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, nie miała znaczenia dla rozpoznawanej sprawy. Sąd wyjaśnił, że badając kwestię bezczynności organu nie ma on uprawnień do oceny konstytucyjności przepisów, które ograniczają dostęp do wnioskowanych informacji. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.

Wyrok WSA w Łodzi z 21 maja 2019 r., sygn. akt II SAB/Łd 14/19