Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał właśnie wyrok dotyczący słynnej, szeroko omawianej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) z 11 czerwca 2018 r. Zarówno decyzja, jak i wyrok (sygnatura sprawy: VII SA/Wa 1940/18) są bardzo istotne dla pacjentów: dotyczą zamawiania terapii przez szpital na potrzeby ich leczenia.

Czy na zakup krwi i środków krwiopochodnych szpital powinien przeprowadzić przetarg czytaj tutaj>>
 


Podają lek, który kupili

Praktyka będąca przedmiotem postępowania była następująca: szpital uzależniał zastosowanie leku u pacjentów leczonych w ramach programów lekowych od wyniku odpowiedniego przetargu ogłoszonego przez szpital, bez wymogu zachowania wymagań aktualnej wiedzy medycznej przy zmianie leku u pacjentów.

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - zawieranie i realizacja umowy z NFZ. Analiza czytaj tutaj>>

W sprawie chodziło o leki biologiczne – szczególną grupę leków, których zamiana nie powinna być automatyczna, a powinna być dokonywana ostrożnie i zawsze być efektem decyzji lekarskiej (z udziałem pacjenta). Konkluzja wyroku ma jednak charakter ogólny i ma zastosowanie do wszelkich właściwie terapii lekowych. 

 

Trwa spór o dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta czytaj tutaj>>

Najpierw RPP, a teraz WSA uznał, że praktyka, która miała miejsce w szpitalu, stanowi naruszenie zbiorowych interesów pacjentów.

RPP wskazał, że: „(…) dokonując zamówienia z zastosowaniem przetargu nieograniczonego szpital zawsze powinien mieć na względzie wymagania aktualnej wiedzy medycznej u konkretnych pacjentów w zakresie zasadności zmiany bądź kontynuowania leczenia danym lekiem. Przy tym zasadą powinno być to, iż kontynuuje się leczenie tym samym lekiem jaki był poprzednio stosowany”.

 

Szpitale podają leki i się zadłużają czytaj tutaj>>

RPP zobowiązał szpital do „wprowadzenia procedury wewnętrznej w szpitalu dotyczącej dostawy leków i ich ordynowania w ramach programów lekowych, w treści której wprowadzony zostanie nakaz uwzględniania wymagań aktualnej wiedzy medycznej przy zmianie u pacjentów produktów leczniczych o danej nazwie handlowej i nie będzie to uzależnione od wyniku przetargu zorganizowanego przez szpital, które to działania są niezbędne do zaniechania stosowania rzeczonych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów”.

 

Przepisy bywają ignorowane

Decyzja ta jest bardzo istotna w odniesieniu do dostępu do leczenia w szpitalu – jednoznacznie potwierdza, że kluczowy przy zamówieniach leków powinien być aktualny stan wiedzy medycznej, a nie przesłanki ekonomiczne. Ta konkluzja wynika wprost z przepisów prawa, ale – niestety – w praktyce bywa ignorowana. Dlatego stanowisko RPP jest tak ważne.