Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej publicznych i prywatnych podmiotów medycznych, a także pełnomocników ds. praw pacjenta zatrudnionych w podmiotach medycznych oraz personelu medycznego.

W programie spotkanie znajdzie się omówienie wybranych praw pacjenta, czyli prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa do informacji, prawa do zachowania tajemnicy, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń, praw do poszanowania intymności i godności oraz prawa do dokumentacji medycznej.

Czytaj: Warszawa: renta i milion złotych zadośćuczynienia od szpitala za błąd medyczny >>>

Omówione zostaną rodzaje błędów medycznych: błąd organizacyjny, diagnostyczny, terapeutyczny i błąd rokowania, a także postępowanie przez wojewódzką komisją ds. orzekania o błędach medycznych i przed sądem cywilnym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.szkolenia.abc.com.pl

Wykładowcą podczas szkolenia będzie Marta Bogusiak, współpracująca z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Marta Bogusiak - radca prawny, od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego, w tym w szczególności w zakresie kontraktowania świadczeń i współpracy świadczeniodawców z NFZ. Jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz szkoleń kierowanych do placówek medycznych.

Czytaj komentarze tej autorki:

Badania lekarskie kierowców: ustalona cena to cena maksymalna>>>

Prawo wglądu do dokumentacji medycznej mają osoby udzielające świadczeń medycznych >>>

Firma może umieścić reklamę na terenie szpitala>>>

Sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną>>>