Opłata za badanie lekarskie została ustalona w § 13 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czytaj więcej: 20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców>>>

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami cena ustalona w tym rozporządzeniu jest zarazem opłatą maksymalną. Oznacza to, że wysokość opłaty za badanie lekarskie nie może przekroczyć 200 zł - jest to opłata maksymalna jaką może zostać obciążony zainteresowany. 

Na badanie lekarskie osób kierujących pojazdami składa się całościowa ocena stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, chociażby wymagała ona przeprowadzenia dodatkowych konsultacji czy badań diagnostycznych. W ocenia autorki komentarza utora opłata ustalona przez ministra zdrowia w rozporządzeniu obejmuje całościowe badanie lekarskie, nawet jeżeli wymaga ono zaciągnięcia konsultacji u lekarzy innych specjalności czy wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Prawo wglądu do dokumentacji medycznej mają osoby udzielające świadczeń medycznych >>>

Firma może umieścić reklamę na terenie szpitala>>>

Sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną>>>

Marta Bogusiak

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w prawie medycznym. Obecnie aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu prawa medycznego. Od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się głównie obsługą prawną niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (m.in. kwestiami zawierania i realizacji umów z NFZ), jak i rejestracją zakładów. Współautorka publikacji oraz szkoleń kierowanych do zakładów opieki zdrowotnej. Brała udział w pracach legislacyjnych w nad projektem ustawy o działalności leczniczej.

Publikacje na potrzeby Serwisu Prawo i Zdrowie tworzy we współpracy z mecenas Katarzyną Fortak-Karasińską.