Jak czytamy, jest to Porozumienie zawarte 9 października między Ministrem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.
Porozumienie zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto brutto do ogólnej kwoty 1600 zł brutto brutto miesięcznie.

Taka podwyżka jest zagwarantowana dla ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz izbach przyjęć posiadających oddziały niezbędne do działania SOR takie jak: pediatria, chirurgia ogólna, interna, chirurgia dziecięca i intensywna terapii oraz dla pielęgniarek systemu udzielających świadczeń zdrowotnych z zespołach ratownictwa medycznego u podwykonawców, także dla dyspozytorów medycznych nie będących pielęgniarkami systemu.

 

Karetki będą żółte i zmienią się mundury ratowników  - czytaj tutaj>>

Dalsze rozmowy w kwietniu 2020 r.

W porozumieniu zapisano, że utrzymanie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 1200 brutto, brutto miesięcznie w przeliczeniu na jeden etat, wraz z pochodnymi będzie obowiązywał do 31.12.2020 r.
Porozumienie zakłada także wprowadzenie klauzuli opt out dla pracowników medycznych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego niezalżenie od posiadanego wykształcenia nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Rozmowy na temat włączenia kwoty podwyżki do podstawy wynagrodzenia odbędą się w kwietniu 2020 r.
Po porozumieniem podpisali się: Waldemar Kraska, Dariusz Mądraszewski i Piotr Dymon.