Temat opieki nad osobami 75+ jest niezwykle ważny. Do 2050 roku ponad 15 proc. obywateli to będą osoby w takim właśnie wieku.

- W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad przedstawioną przez Narodową Radę Rozwoju w ramach sekcji ochrony zdrowia koncepcją Centrum Zdrowia 75+. Pracowano nad nią bez mała przez rok. Polega ona na systemowej zmianie prawa, jeżeli chodzi o kwestie związane z koordynacją różnych działań podejmowanych wobec osób, które ukończyły 75 rok życia - powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

 


Jak dodał, u podstaw tej koncepcji stoi zobowiązanie konstytucyjne dotyczące szczególnej opieki m.in. nad osobami starszymi, co wprost jest wyrażone w art. 68 konstytucji. Paweł Mucha zaznaczył, że w najbliższych latach w wiek powyżej 75 lat będą wchodzić osoby z wyżu demograficznego po drugiej wojnie światowej, co będzie skutkowało skokowym wzrostem liczby osób w tym wieku. W związku z tym bardzo ważna jest oferta usług dla starszych obywateli, by mogli zachować sprawność i być w swych środowiskach domowych aktywni, a także kwestia odpowiedniego przygotowania jednostek ochrony zdrowia czy polityki społecznej - powiedział.

Koncepcja Centrum Zdrowia 75+ ma się składać z dwóch filarów: sieci oddziałów geriatrycznych i sieci Centrów Zdrowia 75+, prowadzących opiekę ambulatoryjną, dzienną i domową. Centra Zdrowia 75+ mają być tworzone w powiatach, jedno na 100-120 tys. mieszkańców, a ich praca ma być skoordynowana przez odziały geriatryczne. Docelowy koszt programu Centrum Zdrowia 75+ to 1 mld 200 mln zł rocznie. Byłby to 1 proc. budżetu NFZ. Źródłem finansowania ma być budżet państwa.

Czytaj też: PiS obiecuje fabrykę osocza i naprawę służby zdrowia po wyborach >

- Obecnie jesteśmy na etapie prac przygotowawczych i taka wielka systemowa zmiana to miałaby być ustawa, którą chcielibyśmy na początku przyszłego roku skierować do prac parlamentarnych - zapowiedział minister.