Do konsultacji publicznych trafił właśnie poprawiony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński nie ukrywa, że poprawili ten projekt, bo – jak podaje na Twitterze – „pierwsza wersja była poniżej oczekiwań”.

- Mogliśmy udawać, że wszystko jest OK albo spróbować zrobić lepiej. Myślę, że wybraliśmy rozsądniejszą z tych dwóch opcji – podkreśla Cieszyński i podaje, że czeka na uwagi.

Sprawdź: Czy w upoważnieniu do dokumentacji medycznej można zamieścić PESEL osoby upoważnionej oraz upoważnienie do odbioru recept i innych druków? >

 

Nowy wzór zlecenia

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy wyrobu medycznego odzwierciedlającego ustalenie nowych zasad postępowania ze zleceniem. Przypomnijmy, że dzięki nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw uproszczono procedury związane z wydawaniem zleceń na wyroby medyczne.

 

 

MZ uprości zlecenia na wyroby medyczne  - czytaj tutaj>>

Ta nowelizacja wprowadziła nowy sposób postępowania ze zleceniem poprzez wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia zlecenia, nie wymagającego co do zasady odbycia wizyty w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzenie nowego wzoru zleceń jest konsekwencją wprowadzonych zmian. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu. Ma wejść w życie 1 września 2019 r.