Od czwartku 2 grudnia obowiązuje nowelizacja zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zarządzenie nr Nr 193/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie nr 42/2021/DSOZ z 5 marca 2021 r.). Zmienia ono zasady finansowania szpitali tymczasowych i transportu sanitarnego. Z uzasadnienia wynika, że koszt miesięczny koszt funkcjonowania 28 – łóżkowego modułu szpitala tymczasowego wynosi ok.  1,8 mln zł.

 

Jakie zmiany dla szpitali tymczasowych

Zgodnie z zarządzeniem, z mocą wsteczną, bo od 1 listopada 2021 r. nowe zasady rozliczeniowe dla szpitali tymczasowych opierają się na dwóch podstawowych produktach rozliczeniowych: za gotowość (za dostępne moduły) i za hospitalizacje z pobytem dobowym pacjenta. I tak 

  • Opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym wynosi 1667,79 zł zamiast  822,42 zł (produkt 99.01.0022);
  • Opłata za hospitalizację związaną z leczeniem COVID-19 w szpitalu tymczasowym wynosi  2 428 zł zamiast 1026,40 zł (produkt 9.03.0016).

Wymagane jest  uruchomienie od razu dwóch modułów 28 - łóżkowych z wymaganą liczbą personelu medycznego. Powstanie kolejnego modułu uzależnione jest od zajętości liczby łóżek.

Jak czytamy w uzasadnieniu, opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 48 z tych łóżek jest już zajętych to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych. W przypadku spadku obłożenia liczby łóżek w uruchomionych modułach ich finansowanie odbywa się jeszcze przez 14 dni gotowości, pod warunkiem zapewnienia pełnej wymaganej obsady kadrowej. NFZ tłumaczy, że przyjęcie takiego rozwiązania spełnia założenia analizy dokonanej przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, z której wynika, że miesięczny koszt funkcjonowania 28 – łóżkowego modułu szpitala tymczasowego, przy założeniu efektywnego 85 proc. obłożenia, tj. zajętych 24 łóżkach szacuje się na 1,8 mln zł.

 


Inne zmiany dla szpitali

Zarządzenie zmienia również  wartość produktu rozliczeniowego: 99.04.0001 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na 1,16 zł. To zaś oznacza, że pobyt na intensywnej terapii będzie rozliczany punktowo, dotychczas była to stała stawka w wysokości 1154 zł.

Ponadto dla produktu rozliczeniowego: 99.03.0014 Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 dopuszczono możliwość wykazywania przy sprawozdawaniu produktu: 99.03.0016 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta, w tym wymagającego wentylacji mechanicznej, w szpitalu tymczasowym oraz 99.03.0008 Hospitalizacja związana z leczeniem COVID-19 pacjenta wymagającego wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii.

Jakie zmiany dla transportu sanitarnego

Z kolei w przypadku transportu sanitarnego pacjentów covidowych stawki zmienią się od 1 grudnia 2021 roku (tego dnia została podpisana zmiana zarządzenia). I tak:

  • opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez jedną osobę wzrośnie z 960 zł do 1434 zł;
  • opłata ryczałtowa za gotowość do transportu sanitarnego realizowanego przez zespół co najmniej dwuosobowy wzrośnie z 1920 zł do  2 373 zł 
  • opłata za transport sanitarny realizowany przez jedną osobę wzrośnie ze 120 do 191 zł 
  • opłata za transport sanitarny realizowany przez zespół co najmniej dwuosobowy wzrośnie ze 150 zł do 324 zł.

​