Samorząd przypomina  ministrowi zdrowia, że prace nad tym projektem trwają od dłuższego czasu, a przepisy te są potrzebne zwłaszcza w czasie epidemii. Diagności zaznaczają, że uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej w Polsce.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przypomina ministrowi Adamowi Niedzielskiemu, że prosiła o wznowienie prac nad tym projektem w sierpniu 2020 roku, gdy objął on swój urząd. 

Diagności laboratoryjni pisali, liczą na nową ustawę o medycynie laboratoryjnej. - Projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę - oświadczyła wtedy prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.

W liście skierowanym do nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w imieniu całego środowiska diagnostów laboratoryjnych Alina Niewiadomska podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia, życząc mu wielu sukcesów. I prosiła o zainteresowanie się ważnym dla tego środowiska projektem. Jak widać, bez efektu. 

 

Ustawa bardzo diagnostom potrzebna

Rozumiemy wpływ epidemii na wszystkie aspekty życia społecznego, w tym na proces legislacyjny, jednak epidemia unaoczniła, jak wiele obszarów z zakresu medycyny laboratoryjnej wymaga pilnego uregulowania prawnego. Niedługo minie rok od zgłoszenia Ministrowi Zdrowia przez Krajową Radę 150 poprawek do projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej, tymczasem projekt nadal nie został skierowany do parlamentu – wskazała prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska w ponownym wystąpieniu udostępnionym mediom 30 kwietnia br.

Podkreśliła w nim, że istnieje potrzeba kompleksowego uregulowania m.in. takich kwestii, jak: zasady wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wzmocnienie i ujednolicenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, kształcenie diagnostów laboratoryjnych czy wprowadzenie kompleksowych norm zatrudnienia w laboratoriach.