Do konsultacji społecznych trafił długo oczekiwany rządowy projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Nowa ustawa ma zastąpić ustawę o diagnostyce laboratoryjnej z 2001 r.

Rządowa propozycja zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Teraz diagności laboratoryjni nie mają możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście i zależnie od jej zakresu i rozmiaru – umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Czytaj w LEX: Etyka zawodowa diagnosty laboratoryjnego >

Wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w ramach praktyk

Zgodnie z projektem diagności laboratoryjni wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Zobacz procedurę w LEX: Przeprowadzanie zabiegu lub czynności przez diagnostę laboratoryjnego  >

Ponadto projekt wprowadza także obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. W medycznym laboratorium diagnostycznym planuje się wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, zgodnie z którą w laboratorium w pełnym wymiarze czasu pracy będzie kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych. Wprowadzenie normy zatrudnienia jednoznacznie definiuje poziom minimalnej obsady kadrowej w medycznych laboratoriach diagnostycznych, która gwarantuje bezpieczne i kompleksowe świadczenie czynności medycyny laboratoryjnej.

Czytaj w LEX: Zwolnienie z ograniczenia pracy w jednym miejscu - nowe uprawnienia kierownika oraz pracowników placówki medycznej  >

Kto może być diagnostą?

Nowelizacja zakłada także uaktualnienie i doprecyzowanie m.in. przepisów dotyczących obowiązku odbycia przeszkolenia dla osób, które ukończą studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, ale w okresie 5 lat od dnia ukończenia tych studiów, nie złożą wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zgodnie z propozycją osoby takie będą obowiązane odbyć przeszkolenie w trybie i zakresie ustalonym przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Czytaj w LEX: Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych >

 

Zgodnie z projektem kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej.

Projekt doprecyzowuje również przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Czytaj w LEX:

Czy wobec diagnostów laboratoryjnych można zastosować klauzulę opt-out? >

Jakie wymagania musi spełniać obcokrajowiec, który ma być zatrudniony na stanowisku analityka medycznego?  >

Czy pielęgniarki, ratownicy medyczni i technicy analityki medycznej posiadający wykształcenie średnie mogą pełnić w szpitalu dyżury medyczne? >