Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 21 stycznia 2021 roku znowelizował trzeci już raz zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ z 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i   zwalczaniem  COVID-19. Tym razem usunął z niego pozycję 56, czyli produkt rozliczeniowy: 99.03.0802 Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z  uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie.

 

Historia zmian w wycenie szczepień

Przypomnijmy, że w nowelizacji z 22 grudnia 2021 r. (nr Nr 205/2020/DSOZ) dodał do niego cztery pozycje dotyczące wyceny szczepień przeciwko Covid-19. Zgodnie z ostatnią wersją rozporządzenia Fundusz płaci:

  • 61,24 zł za  szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta (poz. 55)
  • 68,15 zł za szczepienie  w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie (poz. 56)
  • 95,7 zł za sczepienie przeprowadzonego w miejscu zamieszkania pacjenta (poz. 57)
  • 73,19 zł za wykonania szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta w przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem (poz. 58)

Od piątku 22 grudnia zgodnie z zarządzeniem nr 13/2021/DSOZ  tego wykazu zniknie pozycja 56, czyli wycena za szczepienie z dojazdem do pacjenta, która jest jedynie o 6,91 zł wyższa od tej za szczepienie w punkcie szczepień bez transportu. To oznacza, że usługa dowozu została wyceniona na niecałe 7 zł, ale już nie będzie opłacana. Dlaczego?

Za transport zapłacą samorządy

- Zmiana wynika z tego, że transport sanitarny pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej jest świadczeniem gwarantowanym, udzielanym świadczeniobiorcy bezpłatnie, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w  przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do  najbliższego podmiotu leczniczego i z powrotem - czytamy w uzasadnieniu zarządzania. Zniknięcie wyceny wynika też stąd, że transport osób mających trudności w  samodzielnym dotarciu do punktów szczepień może być realizowany i rozliczany przez samorządy. Zgodnie z ustaleniami samorządowców z rządem gminy dostaną 24 zł za przewóz pacjenta sprawnego ruchowo i 52 zł za osobę niepełnosprawną w gminach do 100 tys. mieszkańców i 60 zł za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców.

 

 

  •