Pytanie
 
Czy lekarz dyżurny oddziału dziecięcego może schodzić do szpitalnego oddziału ratunkowego celem zbadania pacjenta, który zgłosił się bez skierowania do SOR?
Czy może kierować na badania dodatkowe?
Czy lekarz pediatra podczas pełnienia dyżuru w oddziale dziecięcym może wystawić pacjentowi skierowanie do oddziału dziecięcego z pieczątką nagłówkową SOR-u, nie pełniąc w nim dyżuru?
Czy lekarz dyżurny oddziału dziecięcego może wystawić pacjentowi receptę z pieczątką nagłówkową SOR-u?
 
Odpowiedź
 
Obowiązujące przepisy zezwalają, aby jeden lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych w SOR oraz innym oddziale szpitala. W jaki sposób ma się to odbywać powinno być określone w przepisach porządkowych danego szpitala. 
 

Uzasadnienie
 
Paragraf 13 rozporządzenia ministra zdrowia z 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego wskazuje minimalne zasoby kadrowe szpitalnego oddziału ratunkowego. Wskazano tam, że w SOR mają być lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w SOR.

Ponadto świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić, aby w szpitalnym oddziale ratunkowym była całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygodnia, przy tym opieka ta może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych szpitala.

Nie ma więc formalno-prawnych przeszkód, a w tym samym czasie lekarz udzielał świadczeń zdrowotnych w SOR oraz w oddziale dziecięcym (przy spełnieniu wymogu jednego lekarza stale przebywającego w SOR). W jaki sposób ma się to odbywać, powinno być określone w przepisach porządkowych danego szpitala.

Powyższe wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dalej r.ś.g.l.s. Załącznik nr 3 do r.ś.g.l.s. zatytułowany "Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego" część I – "Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej" lp. 47 – "Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)".
Taki lekarz, udzielając świadczeń w SOR, ma uprawnienia lekarza SOR, może wiec podejmować czynności, w tym wystawiać skierowania na badania, na takich samych zasadach jak lekarz stale przebywający w SOR. Przepisy nie określają na jakich drukach (z jaką pieczątką nagłówkową) lekarz możne czy musi wstawiać skierowania. Może to natomiast wynikać z wewnętrznych uregulowań przyjętych w danym szpitalu.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Technik rtg od 2 lipca 2014 może pracować 12 godzin na dobę >>>

W poradni endokrynologicznej nie musi być zatrudniony wyłącznie endokrynolog >>>

Minister zdrowia może zażądać informacji na temat wynagrodzenia pracowników szpitali >>>

Jeden lekarz może dyżurować pod telefonem na dwóch oddziałach >>>


Małgorzata Brzozowska-Kruczek
Radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej od 2003 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.