Pytanie:
Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, dopuszczalne jest w szpitalu posiadającym dwa oddziały zabiegowe, i oferującym usługi w zakresie hospitalizacji planowej, ustanowienie jednego dyżuru na oba oddziały w gotowości - pod telefonem?
 
Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217), nie określają zasad planowania dyżurów medycznych i nie stanowią, czy i ilu lekarzy musi dyżurować na oddziale szpitalnym, czy też może to być dyżur pod telefonem.

Może to natomiast wynikać z procedur obowiązujących w danym szpitalu, regulaminu organizacyjnego czy umowy zawartej na przykład  z płatnikiem. W przeciwnym razie o sposobie zaplanowania i obsadzenia dyżurów decyduje kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (lub osoba uprawniona do kierowania podmiotem leczniczym).

Należy jednak pamiętać, że podmiot leczniczy udzielający stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych ma zapewnić całodobową i kompleksową opiekę pacjentom przebywającym w szpitalu. Istotna jest więc możliwość podjęcia natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia jakiś niepożądanych zdarzeń w celu ratowania zdrowia lub życia pacjentów.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie