Podczas szkolenia zostaną omówione zasady, poszczególne czynności oraz prawa i obowiązki każdej ze stron, a także sankcje, które grożą świadczeniodawcom za niewłaściwe wykonanie umowy, takie jak kary umowne oraz obowiązek zwrotu nienależnych środków.

Program szkolenia obejmuje kilka zagadnień, takich jak podstawy prawne kontroli, zawiadomienie świadczeniodawcy o kontroli, przedmiot kontroli, dowody w postępowaniu kontrolnym, inicjatywa dowodowa, protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu, sankcje i zlecenia pokontrolne, kary umowne, odwołanie od wyników kontroli, zastrzeżenia do protokołu kontroli, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego. zażalenia do prezesa NFZ oraz spory sądowe wynikające z postępowań kontrolnych.

W trakcie szkolenia wnikliwej analizie zostaną poddane przykłady z praktyki. Uczestnicy będą również mieli okazję przedstawić własne doświadczenia i uzyskać informacje, które pomogą im wypracować prawidłowy wzorzec postępowania.

Wykładowcą będzie Marta Bogusiak.


Marta Bogusiak
- radca prawny, od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się głównie obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie prawa medycznego, w tym w szczególności w zakresie kontraktowania świadczeń i współpracy świadczeniodawców z NFZ. Jest autorem i współautorem licznych publikacji oraz szkoleń kierowanych do placówek medycznych.

Marta Bogusiak współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie..

Czytaj komentarze tego eksperta: 
 

Prawo wglądu do dokumentacji medycznej mają osoby udzielające świadczeń medycznych >>>


Firma może umieścić reklamę na terenie szpitala>>>

Sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną>>>

Badania lekarskie kierowców: ustalona cena to cena maksymalna>>>

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie: 

www.szkolenia.abc.com.pl