Na rozpatrzenie przez Senat czeka nowelizacja ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne. Sejm i Senat w pakiecie nowelizuje bowiem kilka ustaw zdrowotnych z związku z epidemią COVID-19.   W wymienionej ustawie, jak też w ustawie dotyczącej bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia – parlamentarzyści planują wprowadzić zmiany dotyczące elektronizacji obsługi zapotrzebowań składanych w tzw. trybie importu docelowego.

Wsparcie elektronizacji importu docelowego

Nowelizacja ma za zadanie wesprzeć elektronizację procedury importu docelowego, a także importu interwencyjnego leków oraz procedury sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia bez konieczności realizowania obowiązku powiadomienia GIS o wprowadzeniu do obrotu.

 

Chodzi konkretnie o elektronizację procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Zmiany mają wpłynąć na szybkość wskazanych procedur - spowodują lepsze zabezpieczenie pacjentów w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.  - W związku z trwającą informatyzacją ochrony zdrowia, wprowadzenie regulacji, która przyspieszy obieg dokumentacji i podjęcie decyzji o sprowadzeniu z zagranicy niedostępnego w Polsce produktu leczniczego jest korzystne dla pacjenta i zdecydowanie uzasadnione - powiedziała Prawo.pl, Elżbieta Piotrowska - Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID)

Za sprawą noweli prawa farmaceutycznego powstanie też System Obsługi Importu Docelowego (SOID), który umożliwi składanie zapotrzebowań i zgłoszenia o konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, rozpatrzenie zapotrzebowań oraz wniosków.

Nowelizacja zakłada ponadto przesunięcie terminu obowiązywania obowiązku aptek do podłączenia się do systemu teleinformatycznego KPK w obszarze wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej.

Ponadto rozszerzony będzie katalog kanałów komunikacji, dzięki czemu pacjent może otrzymać uproszczoną informację o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, przez dodanie możliwości przekazywania informacji o wystawionej recepcie do aplikacji mobilnych.

Ten sposób komunikacji stosowany byłby na żądanie pacjenta w Indywidualnym Koncie Pacjenta (IKP).