Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Rada Lekarska wspólnie stworzą poradnik, którzy pomoże odnaleźć się w zawiłościach zasad prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, czy wystawiania e-recepty.

Przypomnijmy 20 lipca br. Sejm uchwalił tzw. ustawę o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia. To pakiet zmian w 18 ustawach, m.in. o zawodach lekarza, o systemie ubezpieczeń społecznych, o prawach pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia czy w prawie farmaceutycznym.  
WięcejBędą zmiany w działaniu Internetowego Konta Pacjenta i e-receptach>>

Samorząd lekarski nie zgadza się z niektórymi założeniami cyfryzacji ochrony zdrowia i propozycjami wdrożeń.  Dlatego wprowadzone zmiany były jednym z tematów posiedzenia Prezydium NRL 26 lipca br. Przedstawiciele środowiska lekarskiego do rozmów zaprosili wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego.

Zobacz szkolenie w LEX: Udostępnianie dokumentacji medycznej: ostatnie zmiany oraz najczęstsze wątpliwości >

Największe problemy z e-receptą i dokumentacją

Jednym z tematów dyskusji było wdrożenie e-recepty oraz elektronicznej dokumentacji medycznej, które budzą najwięcej wątpliwości w środowisku lekarskim.
- Proces cyfryzacji ochrony zdrowia jest nieunikniony, co do tego nie mamy wątpliwości. Obawy pojawiają się jednak w odniesieniu do zakresu i sposobów wprowadzenia tych zmian. W dłuższej perspektywie z pewnością mogą się one okazać korzystne zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Dzisiaj lekarze stają przed olbrzymim wyzwaniem powadzenia zmian w życie. Okres przejściowy będzie jednak bardzo trudny. Potrzebna jest natychmiastowa zmiana optyki - spojrzenie na projekt z punktu widzenia jego wykonalności w każdym podmiocie ochrony zdrowia. Jednym z elementów  jest kampania informacyjna, aby lekarze byli dobrze przygotowani do kolejnego etapu informatyzacji – mówi Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

 

Instrukcja obsługi cyfryzacji ochrony zdrowia

NRL widzi konieczność powstania „instrukcji obsługi” zapisów wspomnianej ustawy, aby środowisko lekarskie czuło się bezpieczniej i lepiej orientowało się w świecie e-zdrowia. Opracowanie będzie składało się m.in. z najistotniejszych informacji o e-zdrowiu, podpowiedzi jak zacząć pracę z e-receptą oraz opisu korzyści płynących z cyfryzacji. Oprócz kompendium wiedzy dla lekarzy, ma także zawierać wskazówki jak o cyfryzacji rozmawiać z pacjentem. Wiceminister Cieszyński zaprosił NRL do współpracy nad tym projektem, podkreślając, że tylko udział lekarzy pozwoli na powstanie efektywnego narzędzia dla nich samych.

Czytaj: MZ: Już 3,5 mln e-recept w tym roku>>
 

- Przedstawiony nam roboczy konspekt owego poradnika nie do końca odpowiada potrzebom lekarzy. Zbyt wiele w nim huraoptymizmu, a za mało odpowiedzi na rzeczywiste obawy środowiska. Jeśli będziemy mieli wpływ na jego kształt, a zakładam, że tak będzie, to z pewnością będziemy dążyli do odpowiedzi na pytania i wątpliwości lekarzy tak, aby dać im do ręki konkretne rozwiązania. NRL również ze swojej strony stara się pomagać lekarzom wdrożyć zapisy ustawy. Jesteśmy też w trakcie opracowywanie własnej propozycji algorytmu decyzyjnego ws. inwestycji gabinetowych w EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – red.) ze szczególnym uwzględnieniem małych podmiotów ochrony zdrowia – mówi Andrzej Cisło.

Czytaj w LEX: Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej >

Lekarze potrzebują czasu na zmiany

Jak podkreśla Andrzej Cisło lekarze potrzebują nie tylko instrukcji wdrożenia ustawy, ale też czasu na realizację postanowień dotyczących cyfryzacji. Wprowadzane są kolejne zmiany, więc lekarze będą musieli się z nimi zapoznać oraz wprowadzić w życie, co biorąc pod uwagę poziom zbiurokratyzowania oraz zapracowanie tej grupy zawodowej, nie będzie łatwe. Istnieje też obawa, czy za tą lawiną zmian nadążają twórcy oprogramowania. 

Czytaj w LEX: Obowiązek informacyjny względem pacjentów >

- Upominamy się o uczciwe zasady wejścia w cyfryzację tych podmiotów, które nie są w stanie kupić programów pisanych pod własne potrzeby, na co mogą sobie pozwolić duże POZ-ty, kliniki czy szpitale. W innej sytuacji są małe przychodnie i gabinety, które korzystają z gotowych programów. W licznych wystąpieniach domagaliśmy się korekt przepisów gwarantujących uczciwy i konkurencyjny rynek oprogramowania. Trzeba też popatrzeć na firmy IT. Nadmierne skomplikowanie procedur wykluczy część z nich, a te już przecież zainwestowały niemało, nie przewidując takich rygorystycznych zasad. Poza tym to ograniczy też konkurencyjność i może wpłynąć na ceny. Ostatnie wystąpienia MZ do NRL dają jednak nadzieję, że nasze wysiłki nie są daremne – mówi Andrzej Cisło.

Czytaj w LEX: E-recepty w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych >

Odpowiadając na wątpliwości środowiska lekarskiego, wiceminister zwrócił m.in. uwagę na brak sankcji za wystawianie papierowej recepty oraz zapewnił, że MZ podejmie wszelkie działania mające na celu wsparcie lekarzy w procesie cyfryzacji – nie tylko poprzez kampanię edukacyjno – informacyjną, ale też i dofinansowanie.