Beneficjentem pierwszej inwestycji jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

 

Wsparcie leczenia niepłodności…

Dofinansowanie ma objąć modernizację i doposażenie Szpitala Karowa jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności. Wartość projektu to około 1,61 mln zł, z czego 920 tys. zł stanowią środki unijne. Projekt zakończy się przed końcem czerwca 2020 r. We wspomnianym szpitalu od połowy 2018 r. realizowany jest „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” finansowany ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Program jest skierowany głównie do osób, u których występuje problem z niepłodnością, pozostających w związkach małżeńskich lub we wspólnym pożyciu, które wcześniej nie były zdiagnozowane pod kątem niepłodności. Ze środków unijnych podpisano do tej pory 12 takich projektów w całej Polsce na łączną kwotę ok. 11,34 mln zł. Środki pochodzą z funduszy unijnych. 

 

… i urazów narządu ruchu

Druga umowa zapewnia wsparcie Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku. Tu realizowany będzie projekt obejmujący dostawę oraz instalację i uruchomienie aparatury medycznej RTG. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany do badań ortopedycznych.

Inwestycja ma pozwolić na zapewnienie kompleksowego leczenia chorych z chorobami i urazami narządu ruchu - od pełnej diagnostyki radiologicznej poprzez leczenie operacyjne po monitorowanie efektów leczenia za pomocą RTG. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł, z czego 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Realizacja projektu potrwa do 31 sierpnia br.

Zobacz również: Poród naturalny tak, ale nie za wszelką cenę >>