Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 545 nowych zakażeniach koronawirusem SARS-Cov-2, najwięcej jak dotąd przypadków zanotowanych w ciągu doby. W poniedziałek rano w III programie Polskiego Radia minister Łukasz Szumowski na pytanie, czy jest możliwe działanie zapobiegawcze, by nie dochodziło do zakażeń w miejscach zbiorowej opieki, odpowiedział, że jednym z elementów takich działań jest wprowadzony zakaz odwiedzin w DPS i zakładach opiekuńczo-leczniczych . Drugim – jak wskazał – ma być ograniczenie pracy personelu medycznego w wielu miejscach. Szumowski zapowiedział, że ministerstwo przygotowuje regulacje prawne, które by ograniczyły pracę w wielu miejscach. Projekt rozporządzenia został właśnie przekazany do konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 21 kwietnia 2020 r. tj. do wtorku do godz. 16:00.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia >

 


Projekt zakłada, że osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie stanowisk opracowanym na zasadach określonych w rozporządzeniu, nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.

Ograniczenie dotyczyć będzie osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne: wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - czytamy w projekcie.

Czytaj też: Placówki medyczne z ograniczonym finansowaniem w czasie epidemii >

Dodatek do pensji

Minister Zdrowia ma zobowiązać Narodowy Fundusz Zdrowia do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, objętym ograniczeniem, dodatkowego świadczenia pieniężnego. Będzie ono uzależnione od wysokości wynagrodzenia pobieranego (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w danym podmiocie oraz poza nim, w okresie poprzedzającym, jak również w samym okresie obowiązującego ograniczenia.

Wysokość tego świadczenia będzie równa 80 proc. wartości wynagrodzenia pobieranego poza podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż podmiot albo 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie w pozostałych przypadkach, w każdym przypadku nie niższa niż wartość 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie, oraz nie wyższa niż 10 000 zł.

Zobacz szkolenie w LEX: Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa >

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, proporcjonalnie do okresu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu.

Czytaj w LEX: Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii >