W szpitalach powiatowych, wojewódzkich, które nie funkcjonują bezpośrednio na pierwszej linii  walki z koronawirusem, wiele działań zamarło. Wykonywanie zaplanowanych badań i operacji zostało wstrzymane. Funkcjonują  tylko porodówki,  izby przyjęć i oddziały ratunkowe, na które karetki przywożą poszkodowanych z wypadków, którym, w razie potrzeby, personel wykonuje badania i operacje ratujące zdrowie i życie. Odziały onkologiczne działają, ale także w ograniczonym zakresie. Pracy zaprzestali fizjoterapeuci, bo i rehabilitację rząd nakazał zawiesić w rozporządzeniach wydawanych w czasie epidemii.

Tarcza antykryzysowa nie objęła szpitali

- Choć niektórzy nie pracują - np. rehabilitanci, musimy wypłacać wynagrodzenia, a nie możemy skorzystać z ulg, jakie przewidziała tarcza antykryzysowa. Na  ten miesiąc środki finansowe na wynagrodzenia mamy, ale jak będzie w kolejnym miesiącu, nie wiemy - mówi Jerzy Wielgolewski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

Czytaj w LEX: Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii >

 


W tarczy antykryzysowej, nawet po zmianach uchwalonych przez Sejm w czwartek 16 kwietnia, ustawodawca wskazał, że z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy. Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - jest w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest zaś szpital działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki szpitalne są jednak w mniejszości.

-Status sp zoz  budzi czasami kontrowersje, ale większość argumentów systemowych przemawia za uznaniem, że  nie  jest on przedsiębiorcą. Tym samym pomoc przewidziana w ramach tarczy przez najnowszą ustawę nie ma zastosowania do niego- zauważa Filip Dymitrowski, prawnik  i specjalista od prawa medycznego z z kancelarii Kieszkowska, Rutkowska, Kolasińki

Obecnie szpitale najwięcej tracą finansowo przez to, że nie wykonują świadczeń odrębnie zakontraktowanych z NFZ - czyli np. operacji usunięcia zaćmy czy wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego.  W zależności od tego, ile ich miesięcznie wykonały, tyle pieniędzy otrzymywały z NFZ.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa w ochronie zdrowia >

Finansowanie placówek pozostających w sieci szpitali pozostało niezmienne. Czyli jeśli szpital otrzymywał przed pandemią stałą, comiesięczną kwotę za gotowość udzielania świadczeń, to dostaje ją nadal.  Najczęściej szpital otrzymywał pieniądze z kontraktu i z ryczałtu.

Zobacz szkolenie w LEX: Zadania podmiotów leczniczych i personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa >

Tracza kryzysowa dla szpitali z NFZ

Na czas trwającej pandemii NFZ wprowadził specjalne rozwiązania dla szpitali. Oprócz tego, ze otrzymują jedną dwunastą ryczałtu co miesiąc, tak jak to miało miejsce przed pandemią,  dostają też  jedną dwunastą pieniędzy za wykonywane wcześniej  świadczenia, zakontraktowane odrębnie.

-Jest to jakieś zabezpieczenie finansowe. Ryzyko jest jednak takie, że wszystko drożeje, a my nie wykonamy w tym roku więcej świadczeń, nie będzie nadwykonań, w związku z czym NFZ na przyszły rok nie podwyższy nam też ryczałtów - mówi Beata Gołąb-Bełtowicz, wicedyrektor ds. finansowych Szpitala Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Przyznaje, że szpital najwięcej pieniędzy wydaje teraz na zakupy środków ochrony osobistej- Dostaliśmy wprawdzie z Agencji Rezerw Materiałowych 10 tys. maseczek, ale naszej placówce wystarczy ich na 2 tygodnie. Musimy cały czas dokupywać. I gdy przed pandemią płaciliśmy za maseczkę 18 groszy, tak teraz najtaniej można ją kupić za 2,5 zł. Od dwóch lat alarmowaliśmy, że jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, bo żądania płacowe były coraz wyższe, a pieniędzy z ryczałtu z NFZ nie dostawaliśmy adekwatnie więcej. Teraz pandemia obnażyła te kłopoty - zaznacza Beata Gołąb-Bełtowicz. Krakowski szpital ma dwa oddziały zakaźne, a nie dostaje kombinezonów - sam je musi kupować.

Czytaj w LEX: Zasady sprawowania opieki w izolatoriach >

Rozwiązania tarczy antykryzysowej, które są przewidziane dla przedsiębiorców, a z których chcieliby skorzystać dyrektorzy szpitali dotyczą m.in. wsparcia w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.