Jak poinformowała prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska, wniosek w tej sprawie zostanie złożony w TK na początku września.
– Chcielibyśmy, żeby Trybunał orzekł, czy te przepisy są zgodne z Konstytucją - mówi. I dodaje, że samorząd kolejne wnioski do Trybunału będzie składać sukcesywnie, bo "nie zgadza się na nierówne traktowanie medycznych samorządów zawodowych".

Czytaj w LEX: Personel medyczny laboratorium diagnostycznego - osoby uprawnione do czynności diagnostyki laboratoryjnej >

Diagnosta płaci za specjalizację

- Od zawsze sprawą dla nas fundamentalną są płatne specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych. W tej chwili każdy diagnosta, który chce podnosić swoje kwalifikacje, musi z własnej kieszeni płacić za szkolenie specjalizacyjne. A nie są to małe koszty. W zależności od specjalizacji, którą wybiera diagnosta, musi zapłacić od 6 do 40 tys. zł. Porównując to do zarobków diagnostów, którzy zarabiają najgorzej ze wszystkich zawodów medycznych, wiele osób nie może sobie na to pozwolić – powiedziała Alina Niewiadomska.

Sprawdź w LEX:

Projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbadania zgodności przepisów o odpłatności za szkolenie specjalizacyjne zawartych w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej ma być omawiany na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, a następnie zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. - Chcielibyśmy, żeby pieniądze za szkolenie specjalizacyjne pochodziły z budżetu państwa, tak samo jako to jest w przypadku lekarzy i pielęgniarek – powiedziała Niewiadomska. 

 

Także problem urlopów i dostępu do zawodu

Według samorządu niekorzystne rozwiązania dotyczą również takich obszarów jak:

  • brak płatnych urlopów szkoleniowych diagnostów laboratoryjnych;
  • dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  • finansowanie tylko niektórych samorządów zawodowych ze środków publicznych;
  • rażące rozbieżności w zasadach przeznaczania środków finansowych na wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych.

Prawnik KIDL adwokat dr Maciej Niezabitowski tłumaczy, że aktualnie w obowiązującym systemie prawnym funkcjonuje wiele aktów normatywnych, których analiza prowadzi do wniosku o nierównym traktowaniu przez ustawodawcę osób wykonujących różne zawody medyczne. - Problem dotyczy między innymi zobligowania diagnosty laboratoryjnego do opłacenia kosztów całego szkolenia specjalizacyjnego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Warto wskazać, iż dla grupy zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. Poz. 537 ze zm.) przewidują finansowanie całości szkolenia specjalizacyjnego oraz samego egzaminu końcowego ze środków pochodzących z budżetu państwa – mówi Maciej Niezabitowski.

Czytaj w LEX: Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych >

Jego zdaniem przepisy o odpłatności za szkolenie specjalizacyjne zawartych w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej mogą naruszać przepisy Konstytucji, w szczególności:  

  • art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) który określa, iż „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”;
  • art. 70 ust. 4 tj. „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia.”

Sprawdź w LEX:

Czy pracownie mają obowiązek udostępniania bezpłatnie wyników badań w nich wykonywanych? >

Czy diagnosta laboratoryjny może odmówić przyjęcia materiału do badań na cito, jeśli nie jest wstanie go wykonać przed końcem swojego czasu pracy? >


Ustawa miała to rozwiązać

Samorząd diagnostów laboratoryjnych przypomina, że liczył na to, że problem dotyczący szkolenia specjalizacyjnego zostanie rozwiązany poprzez nowelizację ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Nowe przepisy zagwarantowałyby równie traktowanie diagnostów laboratoryjnych np. w stosunku do grupy zawodowej lekarzy czy pielęgniarek. - Wspomniana nowelizacja nie została uchwalona, co powoduje, iż istnieje konieczność skierowania przedmiotowego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego - argumentuje KIDL.

Czytaj w LEX: Kwalifikacje i kompetencje kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego >

Czytaj: Diagności laboratoryjni: Chcemy nowelizacji ustawy o diagnostyce>>