- W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zrealizowania recept w postaci papierowej wystawionych w sposób niepełny bądź nieprawidłowy, pod warunkiem dokonania określonych czynności przez osobę wydającą. Zmiana rozporządzenia ma na celu stworzenie analogicznej możliwości w przypadku recept elektronicznych. Pozwoli to na zrównanie statusu pacjentów bez względu na rodzaj wystawionej recepty. Projekt warunkuje też sprawne wykonywanie pracy przez farmaceutów – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 

Tylko 102 lecznice wystawiają e-recepty, a zrealizować je można już w prawie każdej aptece​ - czytaj tutaj>>

 

Wskazywali na problemy 

W liście do resortu zdrowia pracodawcy opisali problemy z realizacją błędnie wypisywanych e-recept. Uwagi obu organizacji poparte były doświadczeniami zebranymi od aptekarzy, od momentu wejścia w życie projektu pilotażowego. Praktyka pokazała, że podczas wypisywania recept w wersji elektronicznej lekarzom zdarza się popełniać błędy, które na podstawie obowiązujących przepisów uniemożliwiają ich realizację. Sprawa dotyczy sytuacji takich, jak nieprawidłowe podanie danych pacjenta np. niepełny bądź niewłaściwy adres, ale też nieokreślenie dawkowania lub postaci leku. 

- Tak szybka reakcja ministerstwa jest dla nas bardzo ważna. Mamy nadzieję, że ministerstwo podejdzie równie sprawnie do innych zgłaszanych przez nas kwestii - dodaje Arkadiusz Grądkowski.