Adam Niedzielski w rozmowie z Prawo.pl potwierdzał, że weźmie udział w konkursie na prezesa NFZ.

- Chciałbym kontynuować to, co zaczęliśmy, czyli odchodzić od płacenia za wykonane procedury i przechodzić do płacenia za wynik, który chcemy uzyskać – podkreślał Niedzielski. - To wprowadza ogromną zmianę w działaniu całego aparatu rozliczeniowego związanego z finansowaniem zdrowia.

Niedzielski podkreślał, że chciałby jeszcze większy nacisk kłaść na profilaktykę. Powołał zespół w Centrali NFZ, który ma przejrzeć aktualne programy profilaktyczne, by je tak zmodyfikować, aby stały się bardziej atrakcyjne dla ludzi. Niestety, teraz zgłasza się do nich za mało pacjentów.

 

NFZ chce premiować lekarzy za profilaktykę i kierowanie pacjentów na badania - czytaj tutaj>>

 

Z MF do NFZ

Niedzielski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów. Równolegle z pracą w administracji pracował naukowo w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (w latach 1998 – 2004) oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych (1999 – 2007). Członek rady  nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne (2017 - 2018) oraz w okresie styczeń – lipiec 2018 członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia powołany na wniosek Ministra Finansów.

Jest ekspertem z zakresu zarządzania publicznego. Autorem artykułów i książek z zakresu administracji publicznej, finansów publicznych i kontroli zarządczej.