W kwietniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący ustawowego wyłączenia dokumentów z audytu finansów publicznych spod zasad zawartych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (K 14/13). TK uznał w nim, że art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest niezgodny z konstytucyjnym prawem uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej w następstwie czego Senat opracował projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakładający uchylenie wspomnianego przepisu.

Swoje uwagi na temat projektu wniósł między innymi ZPP. W swoim piśmie Związek Powiatów Polskich wskazał, iż rozumie konieczność dostosowania treści ustawy o finansach publicznych do wyroku TK, jednak zwrócił uwagę, na obawy z tym związane wskazane przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Marka Kotlinowskiego. Jego zdaniem problemem wypracowania nowej formuły może być uznanie co na gruncie ustawy o finansach publicznych może jeszcze stanowić informację publiczną. Sędzia dopuszcza co prawda pomysł wedle którego sprawozdanie z wykonania audytu udostępniane zostanie zainteresowanym takową informacją, jednak rozwiązanie takie należy wypracować w dialogu przez prawodawcę, aby nie zagubić celu jaki przyświeca audytowi. Jego założeniem jest bowiem poprawa funkcjonowania danej jednostki i zasygnalizowanie kierującemu określoną jednostką, co trzeba poprawić.

Zdaniem sędziego obszerny dostęp do materiałów audytowych może doprowadzić do efektu mrożącego dla audytorów.

ZPP zwrócił również uwagę na problem rozbieżności w jednoznacznym określeniu przez sądy administracyjne granicy pomiędzy informacją wewnętrzną a informacją publiczną oraz pomiędzy informacją publiczną zwykłą i przetworzoną. Związek Powiatów Polskich uzasadniając swoje stanowisko w kwestii audytu wskazał ponadto, że sam TK zakładał w swoim wyroku możliwość zmian. Wskazał on bowiem, że jeżeli w ocenie polskiego ustawodawcy, zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej będą niedostateczne z punktu właściwego funkcjonowania systemu audytu wewnętrznego, to ustawodawca powinien zastanowić się nad uregulowaniem odstępstw w koniecznym zakresie od zasad i trybu dostępu do dokumentów audytowych w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

(wartowiedziec.org)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami