Przy okazji nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości zostanie też zmieniona ustawa o przekształceniu prawa użytkowana wieczystego w prawo własności. Chodzi o wydawanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania we własność. Zgodnie z obwowiązującymi przepisami na jego wydania samorządy mają 12 miesięcy, a bez niego nie będzie można sprzedać mieszknia po 1 stycznia 2019 r. Po zmianach będzie możliwość ubiegania się o uproszczone zaświadczenie. Będzie ono wydane w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

 

Jak pisze Kinga Słomka w SIP LEX, zaświadczenie potwierdzające przekształcenie jest wydawane przez organy wskazane w art. 4 ust. 1 tzw. ustawy przekształceniowej, których właściwość uzależniono od tego w czyjej własności grunt pierwotnie pozostawał.  - Zasadniczo jest to starosta – w przypadku nieruchomości, jakich właścicielem był Skarb Państwa albo wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa – w odniesieniu do nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego - pisze Kinga Słomka. Co do zasady zaświadczenie wydaje się w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo w czasie czterech miesięcy od dnia złożenia wniosku od właściciela. Bez niego zaś nie będzie możliwości przeprowadzenia transkacji sprzedaży mieszkania. Dlatego resort inwestycji zmienia przepisy. - -Jeżeli osoba będzie zdecydowana sprzedać mieszkanie w 2019 roku, a jeszcze nie otrzyma zaświadczenia ze swojego urzędu miasta, że teren został przekształcony z użytkowania wieczystego we własność, to będzie mogła wnioskować w szybkim trybie o zaświadczenie  - powiedział wiceminister Soboń. Takie uproszczone zaświadczeni, nie zostanie w nim bowiem określona wartość nieruchomośc, będzie wydane w ciągu 30 dni. - Dokument ten będzie na potrzeby notariusza, aby transakcję można było przeprowadzić - zaznaczył wiceminister Soboń. Wiceminister zapewnia, że nowelizacja zaczenie obowiązywać jeszcze w tym roku.

Zdaniem sędziego Mirosława Gdesza,  sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, niezbędna jest też korekta ustawy, która umożliwi uiszczenie opłaty jednorazowej w 2019 roku, bez konieczności ujawniania wzmianki o opłacie w księdze wieczystej. Za wykreślenie takiej wzmianki trzeba bowiem zapłacić 250 zł, wymaga to także dodatkowej pracy sędziów i referendarzy sądowych. Tymczasem może się zdarzyć, że będzie ujawniona w księdze wieczystej przez kilka dni lub kilka tygodni.

Czytaj w SIP LEX: