Modernizację umożliwia dotacja z Programu Obszarów Wiejskich w wysokości 21 mln euro. Zaplanowano również budowę 5 km nowych dróg lokalnych, które przekształcą się w drogi gminne. Planowany termin wykonania prac to maj 2018 r. lub maj 2019 r. w przypadku inwestycji dwuetapowych.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty oraz związki gmin i powiatów. Urząd marszałkowski zawarł łącznie 102 umowy. Maksymalna kwota dotacji nie mogła przekroczyć 3 mln zł, zaś samorządy mogły liczyć na środki w wysokości do 63,63 proc. wartości zamówienia. 

Województwo zachodniopomorskie do 2020 r. planuje przeznaczyć ok. 140 mln zł ze środków własnych na rozwój i budowę nowej infrastruktury drogowej.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł