Odcinek objęty modernizacją jest jednym z etapów priorytetowego przedsięwzięcia realizowanego przez PKP PLK jakim jest rewitalizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica. Zamawiający uzyskał dofinansowanie unijne na realizację inwestycji. Prace pozwolą na zwiększenie prędkości poruszania się pociągów - pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h. Postępowanie obejmuje także przebudowę wszystkich peronów w celu dostosowania ich do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Poprawie ulegnie także obsługa pasażerska.

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (80 proc.), terminu realizacji (10 proc.) oraz gwarancji (10 proc.). Każdy z wykonawców zadeklarował okres gwarancji obejmujący 72 miesiące oraz realizację zadania w terminie 29 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający przeznaczył 818,3 mln zł brutto na inwestycję. Najtańszą ofertę złożyła spółka Intercor. Jej wartość wyniosła 583,21 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł