Decyzja dotyczy skutków decyzji wydanej 16 kwietnia ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego, polecającej Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., opierając się na przepisach dotyczących przeciwdziałania Covid-19 (ustawa "covidowa" z 2 marca 2020 r.). Premier polecił Poczcie realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym, a  PWPW wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Jednocześnie premier wyznaczał ministrów - Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji - jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami. 

Czytaj: Drukowanie kart wyborczych ruszyło, ale podstawy prawne wątpliwe>> 

Pakiety potrzebne do takiego głosowania zostały wydrukowane i przygotowane do dystrybucji, ale nie zostały ostatecznie wykorzystane, ponieważ po kolejnych zmianach w prawie wyborczym zrezygnowano z tej formy powszechnego głosowania.

Dopiero post factum, gdy karty były już dawno gotowe, a rząd wycofał się z pomysłu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, wydano uchwałę Rady Ministrów, w której stwierdzono m.in., że drukując pakiety wyborcze i przekazując dane Poczcie Polskiej podjęto niezbędne działania w celu zapobiegania Covid-19. Uchwała stwierdzała również, że wydrukowane pakiety będzie można wykorzystać w kolejnych wyborach.

 


Jednak obie firmy domagały się uregulowania rachunków za wykonane prace. W tej sytuacji, w lipcu 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw dotyczących zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, w której znalazły się przepisy przewidujące, że podmioty - które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na prezydenta RP zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego, mogą wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia.

Czytaj: Rząd zdecydował o wypłacie za karty do głosowania korespondencyjnego>>
 

Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało we wtorek, że wnioski Poczty Polskiej oraz Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zostały rozpatrzone i podjęto decyzję o wypłacie rekompensaty. KBW ustaliło wysokość rekompensaty dla Poczty Polskiej na kwotę 53 mln 205 tys. 344 zł. Kwota 17 mln 91 tys. 961 zł została uznana za niezasadną.

Według sądu premier nie miał prawa

Sprawa miała swój finał sądowy i zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydana przez premiera decyzja o przygotowaniu wyborów przez Pocztę Polską rażąco naruszyła prawo. Sąd 15 września br. uznał nieważność decyzji i stwierdził, że naruszała ona m.in. Konstytucję, Kodeks wyborczy i ustawę o Radzie Ministrów.

Więcej: WSA uznał nieważność decyzji premiera w sprawie przygotowania wyborów przez Pocztę Polską>>