Za przyjęciem budżetu głosowało 31 radnych, pięciu było przeciw. Uchwałę poparli członkowie Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza oraz Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Przeciw byli radni PiS.

Poparcie radnych PO dla miejskiego budżetu to kolejny efekt, po głosowaniu budżetu województwa dolnośląskiego, współpracy dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej ze środowiskiem prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Taką współpracę w regionie zapowiadał po wyborze na szefa dolnośląskiej PO europoseł Jacek Protasiewicz.

Uchwalony w poniedziałek budżet zakłada, że dochody miasta w 2014 r. wyniosą prawie 3,67 mld zł, a wydatki blisko 3,86 mld zł. W uchwale wskazano, że ogółem wydatki miasta wzrastają w stosunku do przewidywanych na rok 2013 o 10 proc., przy jednoczesnym wznoście dochodów o 3,9 proc.

„Ostrożne planowanie dochodów wynika z jednej strony z długotrwałego spowolnienia gospodarczego i braku znaczących oznak ożywienia w gospodarce, a z drugiej strony z naturalnego zmniejszenia niektórych źródeł dochodów, takich jak środki unijne, co wynika z okresu przejściowego do nowej perspektywy finansowania unijnego” - podkreślono we wstępie do uchwały budżetowej.

Na inwestycje władze Wrocławia w przyszły roku zamierzają przeznaczyć 663 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę obwodnicy Leśnicy, Narodowego Forum Muzyki, centrum kultury na Psim Polu, rozbudowę zajezdni autobusowej na ul. Obornickiej. Na inwestycję w infrastrukturę drogową zaplanowano 30 mln zł.

Blisko 948 mln zł zapisano na oświatę i wychowanie, ponad 661 mln zł na transport i łączność, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 312 mln zł..