Zamawiający będzie obecnie weryfikował złożone wnioski pod kątem wiedzy, doświadczenia, potencjału kadrowego oraz zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Ci, którzy spełnią warunki określone w zamówieniu zostaną zaproszeni do drugiego etapu przetargu.

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i gwarancja (5 proc.). Przyszły wykonawca będzie musiał także zoptymalizować istniejącą dokumentację drogi.

- Jednojezdniowa obwodnica, o długości ok. 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 węzeł Tomaszów Południe. Nad doliną rzeki Sołokiji trasa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego - podano również.

Źródło: www.gddkia.gov.pl