Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Pod koniec listopada 2014 r. PGNiG Termika ogłosiła przetarg na dostawę i montaż bloku. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz zaprojektowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kogeneracyjnego bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi, szkolenie personelu zamawiającego oraz świadczenie wieloletniego serwisu wybranych urządzeń.

"Blok na Żeraniu ma zastąpić najstarsze i najbardziej wysłużone urządzenia wytwórcze, a jego moc będzie wynosić 420-490 MWe netto i co najmniej 250 MWt" - napisano w komunikacie.

Źródło: termika.pgnig.pl