„Historycznie dzieje Polski rozpoczynają się od chrztu Mieszka I i znaczenia tego wydarzenia nie da się przecenić; pozwoliło ono dokonać zasadniczego zwrotu religijnego oraz dało podstawy do rozwoju państwa polskiego” – powiedział podczas konferencji prasowej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Według sygnatariuszy listu 1050. rocznica Chrztu Polski stanowi „wspomnienie wydarzenia historycznego, które zapoczątkowało dzieje Kościoła na ziemiach polskich, a także zaistnienie państwowości Polski. (…) Biorąc powyższe pod uwagę, strony deklarują gotowość współorganizowania uroczystości religijnych oraz wydarzeń naukowych, kulturalnych i społecznych towarzyszących obchodom”.

 

Zaznaczają, że chociaż przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. było wydarzeniem najściślej związanym z dzisiejszą Wielkopolską, to jednak jest ono wydarzeniem kluczowym dla historii Polski, i biorąc to pod uwagę, strony „zamierzają współdziałać w celu zorganizowania obchodów rocznicy i ich promocji na terenie całego kraju”.

„Będzie to dobra okazja, aby przywrócić Polakom świadomość, że początki państwowości Polski były w Wielkopolsce. Bo czasami tej świadomości nie ma nawet wśród osób dobrze wykształconych” – powiedział po podpisaniu listu marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Jednym z punktów listu jest „gotowość” wszystkich stron do zaproszenia na obchody papieża Franciszka.

Wstępny program obchodów ma być gotowy do końca 2013 roku, do tego czasu mają być też znane możliwe źródła finansowania obchodów.

Narodowe Centrum Kultury ma być koordynatorem wszystkich działań związanych z obchodami, z ramienia rządu opiekę nad obchodami objął minister kultury i dziedzictwa narodowego.

„Podpisany dokument pozwoli nam szerzej współpracować z Wielkopolską, bo wiadomo, że ten region będzie centralnym miejscem uroczystości. My ze swej strony będziemy te obchody promować m.in. poprzez edukację w szkołach w całym kraju” – powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek.

Obchody organizować będzie Wielkopolski Komitet Organizacyjny, a całe przedsięwzięcie ma mieć wspólne logo i stronę internetową promującą rocznicę chrztu.

 

Sygnatariuszami podpisanego w Poznaniu listu są: abp Stanisław Gądecki - metropolita poznański, abp Józef Kowalczyk - prymas Polski, Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego, Ryszard Grobelny - prezydent miasta Poznania, Jan Grabkowski - starosta poznański, Jacek Kowalski - prezydent miasta Gniezna oraz Dariusz Pilak - starosta gnieźnieński.

 

Wielkopolska inauguracja obchodów jubileuszowych rozpoczęła się 12 czerwca tego roku dziękczynną mszą św. w intencji pierwszych piastowskich władców Polski na Ostrowie Lednickim. W ramach inauguracji obchodów zorganizowano także konferencję naukową "Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych".