Warsztaty odbędą się 29 września 2011 r. w Warszawie, ul. Żurawia 3/5, w godz. 13.00-16.00.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosku o płatność.

Na spotkaniu możliwe będzie uzyskanie podstawowych informacji na temat:
•struktury generatora wniosku o płatność,
•zasad rozliczania i obowiązków sprawozdawczych,
•opisu dokumentów księgowych,
•trwałości projektu i obowiązku przechowywania dokumentacji,
•oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o płatność.

W celu aktywnego uczestnictwa w zajęciach konieczne jest przyniesienie laptopów. Na koniec zajęć będzie możliwość odbycia indywidualnych konsultacji. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu.

Zapisy dla uczestników prowadzone będą droga mailową, pod adresem spotkania@cpe.gov.pl. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Istnieje możliwość zapisania się tylko na jedno ze spotkań lub kilka jednocześnie, co należy określić w mailu zgłaszającym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W przypadku pytań, CPI prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 22 626 06 32/33.

Źródło: www.mrr.gov.pl