Biuro Polityki Mobilności i Transportu będzie składać się z trzech pionów. Pionem Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu odpowiedzialnym m.in. za politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu, programy i audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu pokieruje Michał Domaradzki, były komendant stołecznej policji, a w ostatnim roku pełnomocnik prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz ds. bezpieczeństwa w komunikacji.

Dyrektorem pionu Mobilności i Strategii Transportu, w którego kompetencjach będzie m.in. wprowadzanie polityki mobilności i strategii transportowej, dbanie o utrzymanie odpowiednich standardów ruchu pieszego i rowerowego, współpraca z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz przygotowywanie koncepcji rozwiązań transportowych zostanie Tadeusz Bartosiński, dotychczas wicedyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Pionem Infrastruktury Drogowej i Organizacji, zajmującym się planowaniem rozwoju sieci drogowej, prowadzeniem polityki parkingowej i współpracą z dzielnicami w zakresie zarządzania drogami gminnymi, a także nadzorem nad ZDM, ZTM, ZRiKD i ZOM pokieruje Piotr Sójka, pełniący obecnie funkcję wiceszefa Biura Drogownictwa i Komunikacji. Jak poinformowała Kaznowska nowa struktura biura nie przewiduje funkcji inżyniera ruchu, którą dotychczas pełnił Janusz Galas.

Wiceprezydent Warszawy na czwartkowej konferencji podkreśliła, że priorytetem Biura Polityki Mobilności i Transportu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie w życie założeń warszawskiej polityki mobilności. "Nowa struktura biura odzwierciedla zmiany przede wszystkim sposobu myślenia na temat mobilności i transportu i właśnie bezpieczeństwa" - dodała.

Mieczysław Reksnis podkreślił, że obecnie tworzone są szczegółowe zapisy regulaminu określającego kompetencje i zadania poszczególnych pionów biura.

Jak zaznaczyła Kaznowska w grudniu debatą podsumowującą zostały zakończone prace nad projektem warszawskiej polityki mobilności. "Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale tego roku ten dokument zostanie uchwalony przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy" - dodała.

Kaznowska dodała, że wdrożenie polityki mobilności i transportu będzie procesem długofalowym i "niezwykle ważnym". "Chciałabym też, żebyśmy zintensyfikowali działania nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, planujemy powołanie stałego zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu, który będzie opiniował proponowane rozwiązania" - mówiła.

Poinformowała również, że ratusz chce powołać zespół roboczy, który będzie uzgadniać projekty organizacji ruchu, szczególnie stałych organizacji, których jest obecnie około 5 tys. rocznie. "Do prac tego zespołu włączymy wszystkich zainteresowanych, będą stali członkowie i również dopraszani" - dodała.

Wiceprezydent stolicy podkreśliła, że jednym z istotnych zadań biura na rok 2017 będzie przeprowadzenie audytu 1 tys. przejść dla pieszych m.in. na Mokotowie, Bielanach, Targówku i w Ursusie. "Wykonaliśmy już audyt 3 dzielnic, około 900 przejść, to było Śródmieście, Ochota i Praga Południe" - zaznaczyła.

Poinformowała, że w marcu zgłosi na sesji rady miasta zmiany do budżetu, ponieważ chciałaby uruchomić wydzielony, dedykowany program finansowania poprawy bezpieczeństwa drogowego. "Na 2017 r. to będzie kwota 6 mln zł i w ramach tej kwoty rozpoczniemy od poprawy przejść dla pieszych" - dodała. (PAP)