– Przy wydłużonym do 30 listopada tego roku – czyli o dwa miesiące – terminie realizacji projektu, pozostały do wybudowania zakres sieci nie powoduje zagrożenia dla projektu – powiedział Andrzej Halicki, szef resortu administracji i cyfryzacji. – Do połowy sierpnia 2015 roku wydano w blisko 54 mln zł, co stanowi 27,96 proc. wartości projektu. Jak dodał minister Halicki, to ważny projekt dla mieszkańców Małopolski – dzięki niemu szybki internet będzie mógł dotrzeć do każdego. – Duża w tym zasługa biznesowego modelu współpracy, jaki został przyjęty w Małopolsce – zakończył szef resortu administracji i cyfryzacji.

- Z budową tej sieci ogromne nadzieje wiąże nie tylko biznes, ale też administracja publiczna. Wystarczy tylko przypomnieć o kilku najważniejszych projektach Województwa Małopolskiego, które bez internetu szerokopasmowego nie będą mogły w pełni funkcjonować. To nie tylko nasza pionierska Małopolska Chmura Edukacyjna, ale też choćby Małopolski System Informacji Medycznej – przypomniał Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) zakłada wybudowanie na terenie województwa małopolskiego szerokopasmowej szkieletowej sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyskają nie tylko instytucje publiczne, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa – szczególnie te na obszarach wiejskich. Według szacunków wykonawcy z MSS będzie korzystać ok. 645 tys. gospodarstw domowych, 2,5 tys. podmiotów administracji publicznej.

- W chwili obecnej mamy z podmiotami podpisane już 64 listy intencyjne. Zachęcamy wszystkich do kontaktu i współpracy. Komercyjnie sieć ruszy za cztery miesiące – dodał Piotr Majchrzak, prezes zarządu spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. W efekcie ma powstać sieć o łącznej długości 3 150 km (z czego wybudowane zostanie 1 252 km, a wydzierżawione 1 898 km). Na obecnym etapie udało się wykonać 85 proc. prac projektowych i 74 proc. prac budowlanych – to ponad 2,5 tys. km sieci, które zostały wybudowane i wydzierżawione. Do wybudowania zostało zaledwie 400 km. Całkowita wartość projektu wynosi 192 mln zł. Dofinansowanie unijne z MRPO 2007-2013 to ponad 63,9 mln zł.